Σταθερά τα έσοδα του ΟΤΕ στο 2018, ανοδικά οι ευρυζωνικές συνδέσεις

Σταθερά τα έσοδα του ΟΤΕ στο 2018, ανοδικά οι ευρυζωνικές συνδέσεις

Αμετάβλητα παρέμειναν τα έσοδα του ΟΤΕ για το 2018, ενώ στο 4ο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 1,1%.

Σε επίπεδο έτους ο όμιλος του ΟΤΕ ανακοίνωσε έσοδα 3,798 δισ. έναντι 3,796 δισ. το 2017, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 973 εκατ. έναντι 983,5 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 1,7% στο έτος και έφτασε το 1,316 δισ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε τα 495 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 24,8% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο πελατών στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε 2,65 εκατ. συνδέσεις λιανικής από τις οποίες 1,896 εκατ. είναι ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις. Οι συνδέσεις οπτικών ινών (περιλαμβανομένων VDSL Vectoring & Super Vectoring) έφτασαν ται 531.334 και σημείωσαν αύξηση 50% σε σχέση με το 2017, ενώ άνοδο 3,3% σημείωσε ο αριθμός των πελατών στη συνδρομητική πλατφόρμα που διαμορφώθηκε σε 541.907 έναντι 524.770 πέρυσι.

Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις και τα μέτρα αναδιοργάνωσης που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ΟΤΕ, οι οποίες μειώθηκαν 10% το 2018, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τη φετινή χρονιά, καθώς σταδιακά επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, ο ΟΤΕ αναμένει το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν τα €350 εκατ. περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμοιβές των μετόχων του ΟΤΕ, όπως ορίζονται από την Πολιτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ