Ταυτότητα

 fpress.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: WALL STRETT FINANCE I.K.E.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ domain name: WALL STRETT FINANCE I.K.E.

ΕΔΡΑ: ΕΣΤΙΑΣ 6-8 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α.Φ.Μ. 800712933

ΤΗΛ: 2102755505

E-mail : [email protected]

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ