Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα
  • Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τηςσταθερής τηλεφωνίας
  • Ανάπτυξη από νέες υπηρεσίες: TV, 4G, VDSL
  • Ισχυρό περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 34,7% χάρη στον έλεγχο του κόστους
  • Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: €53 εκατ.
  • Καθαρός Δανεισμός σταθερός στα €1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τιςεπενδύσεις €228 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματαγια το Α’ τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά,τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο2014+/- %
Κύκλος Εργασιών940,8 963,7-2,4%
EBITDA320,0331,2-3,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA*326,0333,4-2,2%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %34,7%34,6%+0,1μον
Καθαρά Κέρδη40,455,8-27,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**53,957,5-6,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,08270,1149-28,0%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από

λειτουργικές δραστηριότητες***

212,8108,4+96,3%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά

στοιχεία***

159,8120,9+32,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***53,0(12,5)-

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά &

περιουσιακά στοιχεία

1.044,61.361,3-23,3%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)1.135,91.583,7-28,3%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τουΟμίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνοισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσιαβάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι επιδόσεις μαςσυνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού. Συνολικά, η τάσησταθεροποίησης των εσόδων μας συνεχίζεται, χάρη και στην αυξημένη ανταπόκριση των πελατώνμας στις νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακέςροές, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δίκτυα και υπηρεσίες κατά τηδιάρκεια του τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ευρωστία. Αναμένουμε αυτές οιτάσεις να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015, θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα, καιστη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκτασητων νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά καιστην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικόπεριβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν ναεπηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τησυγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρωπρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσεινα επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών Ελλάδας και Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, μετις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ.,εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκουςκαι της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροέςτου θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ, € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο2014+/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα372,4371,3+0,3%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα293,7294,7-0,3%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία148,7156,7-5,1%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία103,2118,2-12,7%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία16,319,5-16,4%
Λοιπά118,7104,2+13,9%

ΣΥΝΟΛΟ

940,8963,7-2,4%
Λοιπά έσοδα16,110,2+57,8%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ, € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο2014+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

Περιθώριο EBITDA

149,1

40,0%

144,1

38,8%

+3,5%

+1,2μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

Περιθώριο EBITDA

100,4

34,2%

105,6

35,8%

-4,9%

-1,6μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

Περιθώριο EBITDA

32,8

22,1%

38,5

24,6%

-14,8%

-2,5μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

Περιθώριο EBITDA

22,4

21,7%

26,7

22,6%

-16,1%

-0,9μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

Περιθώριο EBITDA

3,6

22,1%

7,0

35,9%

-48,6%

-13,8μον

Λοιπά

Περιθώριο EBITDA

17,7

14,9%

11,4

10,9%

+55,3%

+4μον

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)0,00,1-

Όμιλος OTE

Περιθώριο EBITDA

326,0

34,7%

333,4

34,6%

-2,2%

+0,1μον

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσειςστον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,4% στα συνολικά έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασηςτων πρόσφατων μειώσεων στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014,τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από επτά χρόνια μείωσης, τα έσοδα στη σταθερήτηλεφωνία Ελλάδας σημείωσαν αύξηση, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη μεταστροφή τηςσταθερής τηλεφωνίας. Οι συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και τωνπροϊόντων και υπηρεσιών αποδίδουν καρπούς. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα τηςCOSMOTE παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συσκευές,ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,9%, τάση παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Στη Ρουμανία, τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του2015, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην περυσινή μείωση τωντελών τερματισμού . Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 12,7%, θαείχαν αυξηθεί, εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού ποεφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2014. Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά16,4%, ενώ θα είχαν αυξηθεί χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, ταλοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €118,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,9%, κυρίωςλόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασηςστις αγροτικές περιοχές.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων καιτων επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστηαναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €630,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 1,5% σεσχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερήτηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση τωνυπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Τα λειτουργικά Έξοδατου Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €456,7 εκατ., μειωμένακατά 2,0% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διασύνδεσης και περιαγωγής στηνΕλλάδα και τη Ρουμανία.

Το Α’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €326,0 εκατ.σημειώνοντας μείωση 2,2%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDAδιαμορφώθηκε στο 34,7%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του2014. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίαςστην Ελλάδα.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3% στο τρίμηνο, σε €39,6 εκατ., λόγω μείωσηςστον δανεισμό.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

(Εκατ, € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο2014+/- %
Καθαρά Κέρδη40,455,8-27,6%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματαεθελούσιας αποχώρησης καιαναδιοργάνωσης

4,51,7-
Επανεκτίμηση φόρου εισοδήματος9,00,0-
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη53,957,5-6,3%

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €53,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015,μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA.

Σύμφωνα με επανεκτίμηση του φόρου εισοδήματος για το 2014, μετά από διευκρινίσεις πουεκδόθηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, στο Α’ τρίμηνο του 2015 περιλήφθηκε φορολογικήεπιβάρυνση €9 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €228,2 εκατ. (ή€159,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), αποτέλεσμα των ενισχυμένωνεπενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίαςστη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή €53,9 εκατ. για την πρόσφατη απόκτησηφάσματος 4G στην Ελλάδα και την πληρωμή €14,5 εκατ. για την απόκτηση φάσματος στην Αλβανία.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίαςανήλθαν σε €46,0 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οισυνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €133,1 εκατ., εκ των οποίων €68,4 εκατ. αφορούν σεπληρωμές για άδειες φάσματος (€53,9 εκατ. στην Ελλάδα και €14,5 εκατ. στην Αλβανία).

Το Α’ τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου(συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών πουσχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €212,8εκατ., αυξημένες κατά 96,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, λόγω των χαμηλότερωνπληρωμών κεφαλαίου κίνησης, φόρων και τόκων.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων τωνεισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα ΠρογράμματαΟικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα €53 εκατ.,σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις αρνητικές ταμειακές ροές των €12,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του2014.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 31 Μαρτίου2015, μειωμένος κατά 28,3% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορέςτο προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ, € )

31 Μαρτίου2015

31 Δεκεμβρίου 2014+/-%

31 Μαρτίου2014

+/-%

Βραχυπρόθεσμα:

- Τραπεζικά δάνεια

0,00,0-0,0-

Μεσοπρόθεσμα &

Μακροπρόθεσμα:

- Ομόλογα

- Τραπεζικά δάνεια

2.014,3

166,2

2.472,6

165,9

-18,5%

+0,2%

2.735,0

210,0

-26,4%

-20,9%

Σύνολο Δανειακών

Υποχρεώσεων

2.180,52.638,5-17,4%2.945,0-26,0%
Ταμειακά Διαθέσιμα1.037,01.509,9-31,3% 1.344,3-22,9%
Καθαρός Δανεισμός1.143,51.128,6+1,3%1.600,7-28,6%

Λοιπάχρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία

7,63,7+105,4%17,0-55,3%

Προσαρμοσμένος 2.180,5 2.638,5 -17,4% 2.945,0 -26,0%

Καθαρός Δανεισμός

1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 Μαρτίου 201531 Μαρτίου 2014+/-%

PSTN συνδέσεις

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

Άλλες συνδέσεις (MSAN)

2.382.137

326.240

16.837

2.491.653

350.996

9.637

-4,4%

-7,1%

+74,7%

Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ(με WLR)

Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)

2.725.214

26.089

2.852.286

44.118

-4,5%

-40,9%

Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της

Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR)

2.699.1252.808.168-3,9%

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

1.414.286

1.393.999

1.299.682

1.275.492

+8,8%

+9,3%

Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική

τηλεόραση)

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU(ενεργή)

366.846

2.039.607

278.742

1.944.088

+31,6%

+4,9%

Το Α’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικήςΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στονΤοπικό Βρόχο) έχασε 12.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψεκαθαρή απώλεια 27.000 γραμμών πρόσβασης έναντι 44.000 γραμμών το Α’ τρίμηνο του 2014 και22.000 γραμμών το Δ’ τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε οανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 15.000 σε σχέση με 35.000 το Α’ τρίμηνο του 2014 και 28.000 τοΔ’ τρίμηνο του 2014.

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιώνλιανικής, ή το 46% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνονταςσυνολικά τους 1.394.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ,είχαν προσελκύσει πάνω από 107.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει μεγοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριωνκαμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανάπελάτη. Η ζήτηση για VDSL αυξάνεται σταθερά στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε έναιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσηςτης εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στιςκαθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, και το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητική αύξησηπελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕTV ανήλθε σε 367.000, με την προσέλκυση 13.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση τωνδικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρουUEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τουςσυνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο 2014+/- %

Κύκλος Εργασιών

- Έσοδα λιανικής σταθερής

- Έσοδα χονδρικής σταθερής

- Λοιπά

Λοιπά έσοδα καθαρά

372,4

214,0

81,3

77,1

4,5

371,3

214,4

85,1

71,8

0,3

+0,3%

-0,2%

-4,5%

+7,4%

-

EBITDA

Περιθώριο EBITDA %

145,6

39,1%

144,1

38,8%

+1,0%

+0,3μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*149,1144,1+3,5%
Περιθώριο EBITDA %40,0%38,8%+1,2μον
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ)73,374,5-1,6%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας

εξόδου

(3,5)0,0-
Αποσβέσεις(72,3)(69,6)+3,9%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, καιμετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενοτρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ η πτώση στα έσοδαχονδρικής αντισταθμίστηκε για ακόμα μία φορά από υψηλότερα έσοδα ICT.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεωνκαι των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης καιαναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, αμετάβλητα σε σχέση μετο Α’ τρίμηνο του 2014.

Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερήτηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3 εκατ. από την ενσωμάτωση τωνυπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο.

Το περιθώριο EBITDA, κοντά στο 40%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας,καταγράφοντας αύξηση 120 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 Μαρτίου2015

31 Μαρτίου2014

+/- %
Συνδρομητές κινητής7.308.2847.415.602-1,4%
(Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2015Α’τρίμηνο 2014+/- %
Έσοδα υπηρεσιών228,9240,8-4,9%
Σύνολο Εσόδων293,7294,7-0,3%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πληναποσβέσεων,απομειώσεων,επίδρασης προγρ. εθελ.αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)

Προσαρμοσμένο EBITDA*

Περιθώριο EBITDA %

(193,9)

100,4

34,2%

(189,4)

105,6

35,8%

+2,4%

-4,9%

-1,6μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ.πελάτες στην Ελλάδα, μειωμένους κατά 1,4% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2014.

Το Α’ τρίμηνο 2015, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,9%, συνεχίζοντας την τάση τωνπροηγούμενων τριμήνων. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα τέλη τερματισμού κινητής μειώθηκανπεραιτέρω από 1,189 σε 1,10.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης,εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχειεπενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Α’ τρίμηνο2015, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το70% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδηκινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα,Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Μέσω του δικτύου καταστημάτων OTE-Cosmote-Γερμανός, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμαΨηφιακής Αλληλεγγύης επιδοτούμενο από την Ε.Ε το οποίο παρέχει επιδοτούμενες συσκευές(tablets ή laptops), συνδέσεις στο διαδίκτυο και εκπαίδευση στο σπίτι των δικαιούχων του

Κοινωνικού Μερίσματος 2014. Η συμμετοχή της Cosmote σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυξήσεισημαντικά τις πωλήσεις συσκευών κατά το τρίμηνο, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε €45,8 εκατ.,αυξημένα κατά 16,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Α’ τρίμηνοτου 2015. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν διπλασιάστηκε σεσχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει τοδίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

Το Α’ τρίμηνο 2015, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,6% σε 292,8λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11,1, μειωμένος κατά 3,0% από το Α’τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής διάρθρωσης.

Το Α’ τρίμηνο 2015 τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,1% σεσχέση με πέρσι, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τιςρυθμιστικές αρχές. Μέρος της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερήςαντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 9,1% στα έσοδα τηλεόρασης, τη σημαντική ενίσχυση κατά22% των εσόδων ICT και του υπερδιπλασιασμού των εσόδων από την κινητή, μετά το λανσάρισμασυνδυαστικών πακέτων σταθερής-κινητής το Σεπτέμβριο του 2014. Η μείωση κατά 18,8% σταέσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως στην πτώση των τελών τερματισμού. Τα έσοδα σταθερήςμειώθηκαν κατά 15,1% το τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες internet έμειναν σταθερά. Σεσχέση με την 31η Μαρτίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης της TelekomRomania αυξήθηκε κατά 3,2%. Τους πρώτους τρεις μήνες του 2015, ο αριθμός των πελατών πουεπέλεξαν ολοκληρωμένα συνδυαστικά πακέτα διπλασιάστηκαν, σε πάνω από 88.000.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και τωνεπιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης,μειώθηκαν κατά 3,8% το Α’ τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, με τα έξοδαπροσωπικού να έχουν μειωθεί κατά 6,6% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο.

Το Α’ τρίμηνο 2015, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά τηςΑλβανίας.

Η ΑMC κατέγραψε αύξηση 9% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σεσχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της πουκαλύπτει το 96% του πληθυσμού.Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού επέδρασε αρνητικά στην Αλβανική αγορά το Α’ τρίμηνο του2015. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4% και τα έσοδα απόυπηρεσίες κατά 16,5%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Εξαιρουμένης της επίδρασης τωνμειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 2015

Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015, η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορέςονομαστικής αξίας €49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015, μαζί με πληρωμή τωνδεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 η ΟΤΕPLC προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των €382,6 εκατ. του ομολόγουμαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Την 1 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέαμέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη καιΚωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη,Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για τουπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2015.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Στις 7 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, ηθυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού€70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS0275776283). Ταεπαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράςτο εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε €629,5 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ