Τράπεζα Κύπρου: Απέρριψε την πρόταση εξαγοράς της από την Lone Star

Τράπεζα Κύπρου: Απέρριψε την πρόταση εξαγοράς της από την Lone Star

Το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου απέρριψε την πρόταση στην τιμή του 1,51 ευρώ ανά μετοχή.

Η Lone Star Funds προσέγγισε την Τράπεζα Κύπρου με στόχο πιθανή εξαγορά της, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ,μετά από σχετικά δημοσιεύματα.

Η είδηση της προσέγγισης με σκοπό την εξαγορά είχε μεταδοθεί από το πρακτορείο Bloomberg, το απόγευμα της Παρασκευής (19/8)

Σε αυτή επισημαίνει «επιβεβαιώνει ότι έκανε πρόταση με μετρητά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για την απόκτηση του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην τιμή του 1,51 ευρώ ανά μετοχή. Η πρόταση απορρίφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου».

Στη ίδια ανακοίνωση γνωστοποιεί ότι «δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι θα γίνει οποιαδήποτε νέα προσφορά, ούτε ως προς τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει». Παράλληλα, επικαλείται τη σχετική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, είτε να ανακοινώσει πρόθεση να υποβάλει προσφορά για την Εταιρεία ή να γνωστοποιήσει ότι δεν σκοπεύει να κάνει προσφορά. Υπό όρους η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, ενώ η Lone Star διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε προσφοράς (συμπεριλαμβανομένης μιας προσφοράς με λιγότερο ευνοϊκούς όρους ή σε τιμή χαμηλότερη από 1,51 ευρώ ανά μετοχή).

Η Lone Star, με έδρα τις ΗΠΑ και επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή και πρόεδρο John Grayken, έχει ιστορικό επενδύσεων σε τράπεζες και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει την γερμανική IKB Deutsche Industriebank AG και την πορτογαλική Novo Banco SA.

Ενώ πολλά private equity έχουν επιλέξει να μείνουν μακριά από τον κλάδο, αυτός γίνεται πιο ελκυστικός καθώς τα επιτόκια αρχίζουν να αυξάνουν. Βεβαίως, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι μελλοντικές υφέσεις και οι αθετήσεις δανείων θα αντισταθμίσουν τα αυξανόμενα κέρδη από τα υψηλότερα επιτόκια.

Η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα πιο πάνω, στην οποία σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star».

Την ίδια ώρα προστίθεται στην ανακοίνωση πως «tο Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC (η « Τράπεζα Κύπρου» ή η «Εταιρία» και το «Διοικητικό Συμβούλιο») σημειώνει την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’) στις 19 Αυγούστου 2022 και βεβαιώνει ότι έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η πρώτη πρόταση λήφθηκε στις 5 Μαΐου 2022 στην τιμή των €1.25 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Πρώτη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Πρώτη Πρόταση στις 20 Μαΐου 2022.

Η δεύτερη πρόταση λήφθηκε στις 25 Μαΐου 2022 στην τιμή €1.38 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Δεύτερη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Δεύτερη Πρόταση στις 3 Ιουνίου 2022. Στις 16 Ιουνίου 2022, η Lone Star προσέγγισε εκ νέου την Εταιρία, ζητώντας συνάντηση για συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την υλοποίηση της Δεύτερης Πρότασης. Οι οικονομικοί όροι της πρότασης που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουνίου 2022 παρέμειναν οι ίδιοι με αυτούς της Δεύτερης Πρότασης, η οποία απορρίφθηκε ομόφωνα στις 3 Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα αυτό το αίτημα στις 29 Ιουνίου 2022. Η Τρίτη προσφορά λήφθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Τρίτη Πρόταση»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη Τρίτη Πρόταση στις 22 Ιουλίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω προσέγγιση από την Lone Star μετά τις 22 Ιουλίου 2022 και επιβεβαιώνει ότι δεν εξετάζει επί του παρόντος καμία πρόταση από την Lone Star. Επιπρόσθετα, πέραν του ότι αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πρόταση από την Lone Star δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον Φεβρουάριο 2022 και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάϊο 2022 που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2024, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star. Οι μέτοχοι προτρέπονται έντονα να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο παρόν στάδιο. 3 Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση, ούτε οι όροι με τους οποίους πιθανόν να γίνει η οποιαδήποτε πρόταση. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση της Lone Star.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ