Attica Bank: Έως 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την εξαγορά των warrants

Attica Bank: Έως 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την εξαγορά των warrants

Κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή αντιστοιχεί (κατόπιν στρογγυλοποίησης) σε δικαίωμα απόκτησης 0,22173 τίτλων, με ελάχιστο ποσό για δικαίωμα εξαγοράς το αντίστοιχο 100 τίτλων.

Το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022 είναι η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Attica Bank.

Η τράπεζα εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι "τίτλοι") υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05-07-2022 και με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή αντιστοιχεί (κατόπιν στρογγυλοποίησης) σε δικαίωμα απόκτησης 0,22173 τίτλων, με ελάχιστο ποσό για δικαίωμα εξαγοράς το αντίστοιχο 100 τίτλων.

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση:

Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.

Παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων με Τιμή Εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Παρέχεται σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Aν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.

Η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα. Η άνω αίτηση υποβάλλεται είτε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είτε στο θεματοφύλακα του κάθε επενδυτή, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω τίτλων. Η παραλαβή των αρχείων και εγγραφών που υποβάλλονται στην Τράπεζα εκ μέρους των χειριστών θα γίνεται από την Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών (Δημητρίου Γούναρη 3-5 & Πλαπούτα, Περιστέρι, Ισόγειο). Για καλύτερη εξυπηρέτηση και λόγω COVID 19, παρακαλούμε να υπάρχει πρώτα επικοινωνία με την Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαίων / Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210- 3669571) αρμόδιοι: κα Ελένη Ευθυμίου, κα Μαρίνα Απανωμεριτάκη), για κλείσιμο ραντεβού. Για την αποστολή τυχόν δοκιμαστικών αλλά και των τελικών αρχείων θα χρησιμοποιείται η εξής διεύθυνση e-mail: [email protected] .

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων.

Ο Συμμετέχων του Δημοσίου (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

Με την πάροδο της προθεσμίας εξαγοράς θα ακολουθήσει ενημέρωση της Τράπεζας προς τους αιτούντες για τον αριθμό των τίτλων που θα περιέλθουν στην κατοχή τους, μέσω της πίστωσης των warrants στους λογαριασμούς τους στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ, μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 6 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της άνω περιγραφόμενης διαδικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ, ενώ για την εισαγωγή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και για το χρονικό διάστημα διαπραγμάτευσής τους.

Στη συνέχεια, οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ