Συνεργασία της ΕΚΤ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Συνεργασία της ΕΚΤ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΚΤ και HDB θα διερευνήσουν από κοινού συμπράξεις για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής επιχειρήσεων σε δράσεις δικτύωσης και εξωστρέφειας

Στοχευμένες δράσεις με επίκεντρο την καινοτομία προβλέπει, μεταξύ άλλων, το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν, σήμερα, η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) και εκτελεστικό μέλος Παντελής Τζωρτζάκης.

O κ. Τζωρτζάκης δήλωσε: «Οι στοχευμένες συνεργασίες της HDB επεκτείνονται διαρκώς. Με το ΕΚΤ διευρύνουμε τη σύμπραξή μας στηρίζοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως με μια σειρά δράσεων και σημαντικών πρωτοβουλιών δικτύωσης για τις επιχειρήσεις».

Η κ. Σαχίνη επεσήμανε: «Συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία ως δύο φορείς που παρεμβαίνουν αποφασιστικά στο σύστημα καινοτομίας, και να σχεδιάσουμε συνέργειες προς όφελος της αναπτυξιακής δραστηριότητας στη χώρα». Σύμφωνα με το μνημόνιο, ΕΚΤ και HDB θα διερευνήσουν από κοινού συμπράξεις για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής επιχειρήσεων σε δράσεις δικτύωσης και εξωστρέφειας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση: «Η HDB είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα δημόσια δεδομένα που παράγει το ΕΚΤ (δείκτες, στοιχεία, στατιστικές) με δημόσιο αναπτυξιακό όφελος. Ειδικότερα, θα αξιοποιήσει τα δημόσια δεδομένα που διαθέτει το ΕΚΤ για να ομαδοποιήσει καλύτερα τους πληθυσμούς ενδιαφέροντος (π.χ. ερευνητές) ανά κλάδο, εντοπίζοντας τυχόν ανάγκες και χρηματοδοτικά κενά. Επίσης, θα βασιστεί σε ανωνυμοποιημένους στατιστικούς δείκτες, δεδομένα και στοιχεία που συγκεντρώνει το ΕΚΤ, για να συμβάλλει στον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν το σύστημα Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων με βάση τη γνώση της αγοράς την οποία διαθέτει το ΕΚΤ. Στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης επιχειρήσεων για εγχώρια και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, καθώς και υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επιπλέον, προβλέπεται να διερευνηθεί η διαμόρφωση κοινής διαγνωστικής μεθοδολογίας και εργαλείων αξιολόγησης του τεχνολογικού και καινοτομικού επιπέδου των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η μεθοδολογία και τα εργαλεία μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και από τους δύο φορείς για τη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων με επίκεντρο την καινοτομία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ