Στρατηγική συνεργασία ΕΑΤΕ και Ομάδας Foresight

 Στρατηγική συνεργασία ΕΑΤΕ και Ομάδας Foresight


Για τη διερεύνηση των σεναρίων ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων

 

 


Η Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έρευνας για το Μέλλον (Foresight) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ π. ΤΑΝΕΟ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), όπου συμφώνησαν να συνεργαστούν ως προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής γνώσεων για τις εξελίξεις στους τομείς της καινοτομίας και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στοχεύοντας στον σχεδιασμό κοινών ενεργειών.
Αφορμή αποτέλεσε η κοινή διαπίστωση ότι, οι εξελίξεις στο ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας, επηρεάζονται από τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, οι οποίες αναλύονται από την Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο των εργασιών της ενώ, παράλληλα, η χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστα με την ουσιαστική συμβολή της ΕΑΤΕ. Έτσι, οι στρατηγικές αναλύσεις στα πεδία αρμοδιότητας της Ομάδας Foresight μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από την ΕΑΤΕ στο πλαίσιο της αποστολής της, με στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.
Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκινάει με ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης σεναρίων, με τίτλο «Innovation 2035», όπου θα διερευνηθεί η πορεία του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως στη διαδικασία ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και στο πώς η Ελλάδα και η ΕΕ θα υποστηρίξουν νέες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως και στο μελλοντικό προφίλ των Ελληνικών Start-ups και στην ανάδειξη των περιοχών επενδυτικού ενδιαφέροντος κοκ. Η έρευνα θα υλοποιηθεί από την Έδρα UNESCO on Futures Research (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ) σε συνεργασία με την Ομάδα Foresight στην προεδρία της κυβερνησης.
Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε, ότι η Ομάδα Foresight θα ενημερώνει συστηματικά την ΕΑΤΕ σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια που επεξεργάζεται η Ομάδα για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος (σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια, τις εργασιακές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και το δημογραφικό ζήτημα). Επιπρόσθετα, η ΕΑΤΕ θα παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων στο οικοσύστημα της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και εν γένει τις αναδυόμενες προκλήσεις. Τέλος, εκπρόσωποι της ΕΑΤΕ θα καλούνται στις συνεδριάσεις της Ομάδας Foresight που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητάς της καθώς και αντιστρόφως, με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και την καταγραφή προτάσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χάραξη μακροπρόθεσμων εθνικών σχεδίων δράσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ