Η Fitch αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς

Η Fitch αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς

Αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα σε «Β-», με θετικό το outlook και την Πειραιώς σε «CCC+»

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σήμερα 7/5 στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας σε «Β-», με θετικό το outlook και της Πειραιώς σε «CCC+» .


Για την Εθνική Τράπεζα η θετική προοπτική αντανακλά τις προσδοκίες της Fitch για πρόσθετες βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ της Εθνικής λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της.
Η Fitch εκτιμά ότι τα μη δεσμευμένα κόκκινα δάνεια του ομίλου αντιπροσώπευαν το 29% του κεφαλαιακού δείκτη CET1 στα τέλη του 2020, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίδρασης από την τιτλοποίηση Frontier.
Η τράπεζα σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε περίπου 6% έως τα τέλη του 2022.
Οι κίνδυνοι εξυγίανσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων παραμένουν υψηλοί, λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί.
Θετικοί παράγοντες είναι τόσο η χρονική επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» όσο και η προηγούμενη εμπειρία της τράπεζας.
Η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας αντιπροσώπευε το 1,2% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων το 2020, καθώς τα μεγάλα κέρδη από συναλλαγές αντιστάθμισαν τις απώλειες από τα κόκκινα δάνεια, που αυξήθηκαν στο 3,2% επί των ακαθάριστων δανείων.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας θα είναι μεσοπρόθεσμα πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν απότομα το 2020, ενώ η τράπεζα διατήρησε το ποσοστό κάλυψης ρευστότητας.


Για την Πειραιώς αντικατοπτρίζεισε μεγάλο βαθμό την αδύναμη, αν και βελτιωμένη, ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της και την πολύ υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση.
Η εκτίμησή για την ποιότητα του ενεργητικού και την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς λαμβάνει υπόψη δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις δανείων NPEs (τις συναλλαγές Phoenix και Vega), οι οποίες γίνονται με το πρόγρααμ Ηρακλής και μαζί συγκεντρώνουν περίπου 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ NPEs.
Ο δείκτης NPEs της Πειραιώς ήταν 45,3% στα τέλη του 2020, το υψηλότερο μεταξύ των μεγάλων ελληνικών τραπεζών.
Υπολογίζουμε ότι αυτός ο λόγος θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 35% μετά τις συναλλαγές Phoenix και Vega, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν στο β’ τρίμηνο του 2021.

Η τράπεζα έχει ήδη συγκεντρώσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΜΚ και εφαρμόζει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν συνθετικές τιτλοποιήσεις δανείων που εκτελούν, πώληση του τομέα καρτών της τράπεζας και την προγραμματισμένη έκδοση περίπου 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον τραπεζογραμματίων της κατηγορίας 1.
Ο δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων της Piraeus Tier 1 (CET1) ήταν 13,8% (11,3% σε πλήρως βάση) στα τέλη του 2020 και αναμένουμε από την τράπεζα να διατηρήσει παρόμοιους δείκτες κεφαλαίου εάν εκτελέσει επιτυχώς τα σχέδια ποιότητας και κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της το 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ