Τράπεζα Πειραιώς: Πού οδηγεί το σχέδιο Sunrise

Τράπεζα Πειραιώς: Πού οδηγεί το σχέδιο Sunrise

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση το σχέδιο Sunrise αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 3%

Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια ιστορικής διαδρομής κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα τη διαδικασία που θα την οδηγήσει στη νέα εποχή, με οδηγό την «Ανατολή Ηλίου», το σχέδιο «Sunrise». Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, «από θέση ισχύος και με έναν πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό, γυρνάμε σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς. Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα Πειραιώς και τις ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορέσει να προσφέρει η τράπεζά μας τα επόμενα χρόνια».

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση το σχέδιο Sunrise αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 3%, σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σε ρευστότητα ικανή να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο για να ξεπεράσουν τις συνέπειες της πανδημίας όσο και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη τους.

Ο σχεδιασμός άλλωστε της τράπεζας για εξυγίανση και ενίσχυση του ισολογισμού έχει ως στόχο να τής επιτρέψει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας, όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του Sunrise.

Το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και όσα ειπώθηκαν στους οικονομικούς αναλυτές, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε παρά τη δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας, να προχωρήσει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, σε νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ διατήρησε την ανθεκτικότητα των βασικών της οργανικών εσόδων.

Σχέδιο «Ανατολή Ηλίου» - Επιτάχυνση μείωσης NPEs οδηγεί την Τράπεζα Πειραιώς στην επόμενη ημέρα

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, η τράπεζα υλοποιεί μια σειρά από στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πέραν της αύξησης, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κέρδη ύψους 0,4 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων που διέθετε η Τράπεζα καθώς και συνολικά κέρδη 0,6 δισ. ευρώ από δύο κινήσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Πειραιώς: την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών στην Euronet Worldwide, διατηρώντας μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, καθώς και την συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Το σχέδιο «Sunrise», σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν και ταυτόχρονα έγιναν γνωστά σε οικονομικούς αναλυτές στην παρουσίαση της περασμένης εβδομάδας περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

- Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε ήδη αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία "Sunrise 1" ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ. Για την αύξηση κεφαλαίου, θα ζητηθεί η έγκριση από τους μετόχους σε γενική συνέλευση που έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου.

- Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της τράπεζας.

Από τα 22,5 δισ. ευρώ στα 1 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η υλοποίηση των στρατηγικών πυλώνων των δράσεων του Sunrise θα επιτρέψει στον όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων με βασικότερο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Ειδικότερα, τα NPEs της τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Επίσης, το σχέδιο θα οδηγήσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της τράπεζας, ενώ το δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμπληρώνει 106 χρόνια διαδρομής καθώς ιδρύθηκε το 1916. Το 1963 η τράπεζα εντάσσεται στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας και το 1975 περνά υπό κρατικό έλεγχο ως θυγατρική της Εμπορικής για να ιδιωτικοποιηθεί το 1991. Στη δεκαετία 2000 - 2010 η τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά και συγχώνευση περισσότερων από 12 τραπεζικών δικτύων στην Ελλάδα, ελληνικών και ξένων, αποκτώντας έτσι το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εξωτερικό που έγιναν την ίδια δεκαετία στο πλαίσιο της τότε επέκτασης των τραπεζών στην ΝΑ Ευρώπη η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε περισσότερες από 20 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων στη διάρκεια μέχρι το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ