Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σήμερα για τα ATMs, τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σήμερα για τα ATMs, τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Mια καινούργια ημέρα ξεκίνησε για τις τράπεζες. Ύστερααπό τρεις εβδομάδες, έχουν ανοίξει και πάλι τις πόρτες τους από το πρωί.

Όχι, δεν επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Απέχουμε πολύ από αυτό καθώς ούτε να σηκώσουμε τα χρήματά μας μπορούμε, ότι να κινήσουμε τους προθεσμιακούς μας λογαριασμούς ούτε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας. Ζούμε και θα ζήσουμε για αρκετό διάστημα ακόμη στην εποχή των capital controls. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Τι ισχύει από σήμερα για τα ATMs για τα γκισέ, για τις θυρίδες για τις προθεσμιακές καταθέσεις και τα δάνειά σας; Θα μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό και σε ποιες περιπτώσεις; Όλες οι απαντήσεις σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

1. Πόσα θα μπορέσω να σηκώσω σήμερα από το ΑΤΜ;

Με βάση διευκρινήσεις που δόθηκαν χθες από την πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, και σήμερα, τα ATMsθα βγάζουν 60 ευρώ. Το δικαίωμα σωρρευτικής ανάληψης θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος μαζεμένα 300 ευρώ, θα πρέπει να πάει στο ATΜ όχι νωρίτερα από την Παρασκευή.

2. Για τους συνταξιούχους, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο περιορισμός των 120 ευρώ;

Η καινούργια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν αναφέρει τίποτα τίποτα συγκεκριμένο για συνταξιούχους. Θα ισχύσει και γι’ αυτούς ότι και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ο περιορισμός των 60 ευρώ ημερησίως με τη δυατότητα όμως να γίνεται μια συσσωρευμένη ανάληψη. Ιδού και το επίμαχο σημείο:
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέ− πονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κα− τάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα

3. Αν δεν σηκώσω μια εβδομάδα τα 420 ευρώ, μπορώ να πάω την επόμενη και να πάρω 840;

Λογικά όχι. Η ΠΝΠ είναι σαφής: Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα

4. Μπορώ να ανοίξω από σήμερα καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό;

Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
· η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,

· η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

· η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,

· η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),

· η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,

· η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

· η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

· το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,

· η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,

· η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, κατα− θετικού ή όψεως,

· κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

5. Τι ισχύει για τους προθεσμιακούς λογαριασμούς;

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
· οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,

· β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

· πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

· πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

· πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Αν μια προθεσμιακή κατάθεση, λήξει τις επόμενες ημέρες, προφανώς ο κάτοχος δεν θα υποχρεωθεί να την ανανεώσει. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μιλάει για πρόωρη, μερική ή πλήρη λήξη. Βέβαια, αν λήξει η προθεσμιακή, δεν θα μπορεί ο κάτοχος να τα πάρει σε μετρητά. Θα υπόκειται στον περιορισμό των 60 ευρώ ημερησίως ή 420 ευρώ εβδομαδιαίως

6. Τι θα γίνει με τις θυρίδες

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Επειδή όμως θα υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτηση –ειδικά μετά το κλίμα των τελευταίων ημερών- οι περισσότερες τράπεζες θα δέχονται με... ραντεβού.

7. Τι ισχύει για τα δάνεια;

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπλη ρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό. Εννοείται ότι οι δόσεις των δανείων θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.