Εις σάρκα μιαν Alpha Bank και Citibank - Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες τους

Εις σάρκα μιαν Alpha Bank και Citibank - Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες τους
Ολοκληρώνεται η συγχώνευση της Citibank με την Alpha Bank, κάτι που οδήγησε τις τράπεζες να εκδόσουν χρηστικές πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, η λειτουργική ενοποίηση του πρώην Δικτύου της Citibank στην Ελλάδα με το Δίκτυο της Alpha Bank θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20.7.2015.

Κατά το τελικό στάδιο της λειτουργικής ενοποιήσεως ισχύουν τα εξής:

· Στις 14:00 της Παρασκευής 17.7.2015, θα διακοπεί η λειτουργία των χρεωστικών καρτών Citi Debit. Από τις 23:00 της ίδιας ημέρας και εφεξής, θα ισχύουν μόνον οι χρεωστικές κάρτες της Alpha Bank, Enter Bonus American Express. Οι ενδιαφερόμενοι Πελάτες έχουν ήδη παραλάβει τις νέες χρεωστικές κάρτες τους και έχουν ενημερωθεί για την έγκαιρη ενεργοποίησή τους.

· Το Citibank Online και το Citi Mobile θα είναι διαθέσιμα έως τις 14.00 της Παρασκευής 17.7.2015. Από τη Δευτέρα 20.7.2015, οι χρήστες των ανωτέρω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα εξυπηρετούνται πλέον από το Alpha Web Banking και το Alpha Mobile Banking αντιστοίχως.

· H επεξεργασία των εντολών που θα καταχωρούνται μέσω των υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, από τις 22.00 της Παρασκευής 17.7.2015 έως τις 8.00 της Δευτέρας 20.7.2015, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20.7.2015. Τα ποσά των εντολών θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους την Τρίτη 21.7.2015.

Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου, όλοι οι Πελάτες της Τραπέζης που προέρχονται από τη Citibank θα πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές από το εκτεταμένο Δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως της Alpha Bank σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, θα χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τις ανανεωμένες υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, οι οποίες παρέχουν ακόμη περισσότερες επιλογές και σταθερά υψηλή ποιότητα εξυπηρετήσεως.

Αθήναι, 15 Ιουλίου 2015

* Με την επιφύλαξη των εκτάκτων περιορισμών που ισχύουν σήμερα και εκείνων που θα ισχύσουν στομέλλον όσον αφορά τις τραπεζικές εργασίες και την κίνηση κεφαλαίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ