Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη η τραπεζική αργία

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη η τραπεζική αργία
Με Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η απόφαση δεν προβλέπει αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο, δηλαδή παραμένει το ημερήσιο όριο των 60 ευρω. Ελήφθη δεδομένου ότι σήμερα η ΕΚΤ δεν αύξησε τον ELA.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται:

Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός

Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ