Νέα συνεργασία της Eurobank με το ΕΚΕΤΑ – Τι περιλαμβάνει

Νέα συνεργασία της Eurobank με το ΕΚΕΤΑ – Τι περιλαμβάνει

Η συνεργασία όπως εκτιμάται αναμένεται να αποτελέσει μια νέα φάση ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στον τραπεζικό τομέα

Μνημόνιο Συνεργασίας, με κύριο στόχο την προώθηση και εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στην πράξη υπέγραψαν η Eurobank και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η συνεργασία αποβλέπει, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών της Τράπεζας, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών τραπεζικών προϊόντων και λύσεων αξιοποιώντας χρήση προηγμένων τεχνολογιών αιχμής.

Οι βασικοί άξονες αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

* Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην Τράπεζα: Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων της Οπτικής Αναλυτικής, των Ευφυών Συστημάτων & της Ρομποτικής, της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, του Ευφυούς Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Ασφάλειας Δικτύων και Επικοινωνίας.

* Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Θα παρέχεται πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και bootcamp πάνω σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση και η επιμόρφωση στελεχών της Τράπεζας.

* Εκδηλώσεις Επικοινωνίας και Ανταλλαγής Γνώσης: Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαλέξεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων καθώς και η διοργάνωση θεματικών ημερίδων ανοικτού διαλόγου, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΕΤΑ.

* Αξιοποίηση Τεχνολογιών από Spin-offs: Η συνεργασία θα προωθεί την άμεση αξιοποίηση τεχνολογιών που αναπτύσσονται από Spin-offs του ΕΚΕΤΑ και είναι εφαρμόσιμες στον τραπεζικό κλάδο.

Ο κ. Χάρης Μυγδάλης, Group Chief Digital Officer της Eurobank, τόνισε: «Η Eurobank δημιουργήθηκε για να είναι η Τράπεζα των πρωτοπόρων. Η Έρευνα και η Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελούν τον πυρήνα της καινοτομίας και της οικονομίας. Στην προσπάθειά μας να προάγουμε την καινοτομία, αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας με κορυφαία ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Η συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην καινοτομία, προσφέροντας πρωτοποριακές τραπεζικές λύσεις που θα εξυπηρετούν τους πελάτες μας και θα συμβάλλουν καθημερινά στην ευημερία της Ελληνικής οικονομίας καθιστώντας μας πρωτοπόρους.».

Η συνεργασία όπως εκτιμάται αναμένεται να αποτελέσει μια νέα φάση ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη της διεθνούς τεχνολογικής καινοτομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ