Χ.Μεγάλου: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Χ.Μεγάλου: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

H Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 2,46 δισ. ευρώ,

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα ”Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο: Εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές για τις επιχειρήσεις” διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να ενημερώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις για τις μακροοικονομικές εξελίξεις της παγκόσμιας και εγχώριας οικονομίας, τις προκλήσεις και προοπτικές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία και χρηματοδοτικά προϊόντα.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου τόνισε ότι η μελλοντική ανάπτυξη της χώρας πρέπει να στηριχθεί σε παραγωγικές επενδύσεις, η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει από εγχώρια κεφάλαια, τις τράπεζες και την κεφαλαιαγορά, αλλά σε μεγάλο βαθμό και από ξένα κεφάλαια, καθώς οι επενδυτικές ανάγκες της χώρας είναι πολύ μεγάλες. Ο ρόλος ειδικά του Ταμείου Ανάπτυξης είναι καταλυτικός, όχι μόνο γιατί προσφέρει χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους, αλλά διότι με τα κίνητρά του, διοχετεύει πόρους προς σημαντικούς τομείς, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η εξωστρέφεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είναι οι νέες κατευθύνσεις που θα οδηγήσουν την ελληνική επιχειρηματικότητα στην επόμενη μέρα, ώστε να διεκδικήσει θέση σε μια διεθνοποιημένη και έντονα ανταγωνιστική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και κάλεσε τους επιχειρηματίες να μην εφησυχάσουν αλλά να προχωρήσουν σε επενδύσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει ο τραπεζικός τομέας και οι ευρωπαϊκοί πόροι. Στην Τράπεζα Πειραιώς διαθέτουμε σχέδιο, τεχνογνωσία, κεφαλαιακή επάρκεια και είμαστε δίπλα σε κάθε επιχειρηματία που σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του, είπε ο κ. Μεγάλου. Σημειώνεται ότι όσο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων άνω του 1 δισ. ευρώ και έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 2,46 δισ. ευρώ, συνδυάζοντας πόρους του Ταμείου ύψους 700 εκατ. ευρώ και δικά της κεφάλαια ύψους 580 εκατ. ευρώ. Επίσης, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, η Τράπεζα εξετάζει επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο Θοδωρής Τζούρος, ανώτερος γενικός διευθυντής, επικεφαλής Corporate & Investment Banking, επισήμανε ότι στην Τράπεζα Πειραιώς διατηρείται η αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων για το 2023 καθώς υπάρχει σημαντική υποχώρηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους άλλων πρώτων υλών με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλη μείωση στα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης των εταιρειών και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Παράλληλα, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας παραμένει βασικό σενάριο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων στη χώρα μας, της ισχυρής πορείας του τουρισμού και της αναμενόμενης ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν και μειώνουν το χρηματοδοτικό κόστος, όπως τα προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, των διεθνών αναπτυξιακών φορέων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόνισε ο κ.Τζούρος.

O Chief Εconomist της Τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λεκκός ανέλυσε το μακροοικονομικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι βάσει τριών διαφορετικών παραγόντων διατηρείται η πρόβλεψη για αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ το 2023 κατά 3,6%. Καταρχάς, υπάρχει ο στατιστικός παράγοντας καθώς, εάν παραμείνει το ΑΕΠ στο επίπεδο των 48,7 δισ. ευρώ κάθε τρίμηνο, όπως έκλεισε δηλαδή στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, αυτό και μόνο προσθέτει 1,5% αύξηση στο ΑΕΠ. Δεύτερον, η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί επίσης με «παθητικό» τρόπο από την αντιστροφή του αρνητικού σοκ των όρων του εμπορίου που έπληξε την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία το 2022. Η μερική αντιστροφή -η άνοδος των τιμών ενέργειας και τροφίμων αφαίρεσε σχεδόν 2,5% μονάδες της αύξησης του ΑΕΠ- θα συμβάλει θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Τρίτον, υπάρχει ένας «ευμετάβλητος» παράγοντας καθώς αναμένεται ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από την ανάκαμψη των επενδύσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες και μπορούν να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, και με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας, τόνισε ο κ. Λεκκός, παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα καθώς επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από το οικονομικό κλίμα, το στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου, το επίπεδο των επιτοκίων, την έκταση της πολιτικής αβεβαιότητας.

Στις σημαντικές προκλήσεις που παρουσιάζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τις λύσεις που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μπελούμπασης, γενικός διευθυντής, Head of Sales Trading της Τράπεζας. Τόνισε ότι παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή μετάβαση, ο πληθωρισμός, η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, μεταξύ άλλων, δημιουργούν αυξημένη μεταβλητότητα και διακυμάνσεις που θα παραμείνουν τα επόμενα χρόνια. Η αγορά συναλλάγματος είναι η πρώτη που θα επηρεαστεί, είπε ο κ. Μπελούμπασης και ανέλυσε τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου που παραμένει το κυρίαρχο νόμισμα. Για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εργαλεία για την αντιστάθμισή του ώστε οι πελάτες της να επικεντρώνονται στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, σημείωσε. Αντιστοίχως, λύσεις και εργαλεία προσφέρονται και για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου, ο οποίος παραμένει πάντοτε υπαρκτός, ειδικά στο υφιστάμενο περιβάλλον των αυξημένων προκλήσεων, ανέφερε επίσης.

Ο Δημήτρης Βερελής, Senior Director, Head of Development, Sustainable Banking & Bank Relations της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε τα αναπτυξιακά προγράμματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, φθάνουν συνολικά σε κεφάλαια της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Περί τα 18,5 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο ενώ στα 26 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικοί πόροι του ΕΣΠΑ με ορίζοντα έως το 2027 και 4,1 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, ειδικές ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου (φοροαπαλλαγή, επιδότηση εργασίας, leasing) και vouchers, σημείωσε ο κ. Βερελής.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς, για την κάλυψη επενδυτικών και εμπορικών αναγκών χρηματοδότησης, παρουσίασε ο Γιώργος Αντωνιάδης, Sustainable & Development Banking Manager της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για φορείς όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και άλλοι, όπως το European Investment Fund, η EBRD, η Ευρωπαίκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Την εκδήλωση, στην οποία οι επιχειρηματίες συμμετείχαν υποβάλλοντας ερωτήσεις, συντόνισε ο Αντώνης Κατραούρας, γενικός διευθυντής, επικεφαλής Commercial Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος συνοψίζοντας, τόνισε ότι η αγορά ζητά ρευστότητα, γρήγορες αποφάσεις και ανταγωνιστικά προϊόντα. Η Τράπεζα Πειραιώς και τα στελέχη της είναι κοντά στους επιχειρηματίες, συμβουλεύοντάς τους στην επιλογή των κατάλληλων αναπτυξιακών εργαλείων με στόχο την χρηματοδότηση των βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων με τα ανταγωνιστικότερα χρηματοδοτικά προϊόντα, υπογράμμισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ