Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στη χρηματοδότηση παραγωγικής επένδυσης 7,4 εκατ. ευρώ από τη Δωδώνη

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στη χρηματοδότηση παραγωγικής επένδυσης 7,4 εκατ. ευρώ από τη Δωδώνη

Το συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων

Σε συνεργασία για την υλοποίηση σημαντικής παραγωγικής επένδυσης στα Ιωάννινα, συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ, προχώρησαν η Εθνική Τράπεζα και η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κατά 3,68 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 2,21 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα και παράλληλα ίδια συμμετοχή της εταιρείας 1,5 εκατ. ευρώ.

Το συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων, καθώς και στον εξοπλισμό τους με νέα γραμμή παραγωγής, στην αυτοματοποίηση μέρους των εργασιών και στην επέκταση της δυναμικότητας του δικτύου και των υποδομών αποθήκευσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συνόλου των εγκαταστάσεων, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των κτιρίων, την ψηφιακή αναβάθμιση, μέσω της εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων και την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η επένδυση θα συμβάλει στη συνολικότερη εξέλιξη της εταιρείας, συνεισφέροντας παράλληλα στους περιβαλλοντικούς και ψηφιακούς στόχους του «Ελλάδα 2.0».

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκου Μαντζούφα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκη και του Γενικού Διευθυντή Μικρομεσαίων, Μεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γεωργίου Κουτσουδάκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης, κατά τις δηλώσεις του ανέφερε: «Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε εξελίσσεται σε μια μεγάλη εταιρία τροφίμων με διεθνή προσανατολισμό. Αυτό απαιτεί σχεδιασμό, μεθοδικότητα, στρατηγική και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων πόρων. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση των υπηρεσιών, η επέκταση και ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, με κοινό παρονομαστή την εστίαση στην πράσινη ανάπτυξη με ευαισθησία προς το περιβάλλον, μέσω και της υπογραφής της συνεργασίας στην οποία προχωρήσαμε σήμερα, ενισχύει την παρουσία της εταιρίας στον παγκόσμιο χάρτη και συμβάλλει ουσιαστικά στην στήριξη της εθνικής οικονομίας. Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων και κάλλιστων πρακτικών σε συνδυασμό με την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση αποτελεί προτεραιότητα της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε για περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση για την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα του τόπου».

Ο Γενικός Διευθυντής Μικρομεσαίων, Μεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γεώργιος Κουτσουδάκης, δήλωσε: «Η Εθνική Τράπεζα, ως αρωγός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, στηρίζει έμπρακτα την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η επένδυση της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. περιλαμβάνει σειρά δράσεων πράσινης οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού που θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της εγχώριας και διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο δραστηριοποίησής της. Σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αξιοποιούμε ενεργά τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας, μένοντας πιστοί στις εθνικές και κοινοτικές οδηγίες και ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκος Μαντζούφας, τόνισε: «Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, έρχεται για να συμβάλει στην εξωστρέφεια των παραγωγικών μας επιχειρήσεων. Με την αύξηση δυναμικότητας, τη δημιουργία νέας σειράς προϊόντων, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και την ταυτόχρονη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εταιρεία επιδιώκει την βιώσιμη ανάπτυξη της. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση αυτή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ