Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη ανά μετοχή 0,15 ευρώ το πρώτο τρίμηνο - Πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη ανά μετοχή  0,15 ευρώ το πρώτο τρίμηνο - Πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος

Ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,15 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 13%, που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για το 2023, παρουσίασε η Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

  • Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,0%, μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, +0,6% τριμηνιαίως, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος
  • Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 6,6%, από 12,7% έναν χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 55%
  • Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα του ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη σταθεροποίηση του οργανικού κόστους κινδύνου στο 0,8%
  • Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 220% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR) στο 62%
  • Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €57,2 δισ., υψηλότερες κατά 4% ετησίως, επηρεασμένες ελαφρά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και ενισχυμένες τον Μάρτιο 2023
  • Καλή εκκίνηση έτους στις εκταμιεύσεις δανείων (+€2,0 δισ.), η οποία αντισταθμίστηκε από υψηλές αποπληρωμές (-€2,2 δισ.). Η καθαρή πιστωτική επέκταση μειώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και αυξήθηκε τον Μάρτιο. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά €2,0 δισ. Ετησίως, σε €28,3 δισ.
  • Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% τριμηνιαίως στα €7,6 δισ., λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια

Χρ. Μεγάλου: Πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος

Το 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Τράπεζα Πειραιώς , η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της δυναμική», επισημαίνει ο Χρήστος Μεγάλου.

«Το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,15 κέρδη ανά μετοχή και 13% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλος επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και ενίσχυση των κεφαλαίων του, παράλληλα με ισχυρό προφίλ ρευστότητας και πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται, με τον δείκτη NPE να μειώνεται περαιτέρω στο 6,6% και τον δείκτη κάλυψης NPE να αυξάνεται
στο 55%.

Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου το 1ο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,2%, αυξημένο κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 2,4% τους τελευταίους 12 μήνες. Περαιτέρω, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τη δυνατότητα από το 1ο τρίμηνο, να συμπεριλάβουμε πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος, ώστε να θέσουμε τις βάσεις για διανομή στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2023.

Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα τρίμηνο, με τα λειτουργικά κόστη να συγκρατούνται σε περίπου ίδιο επίπεδο με έναν χρόνο πριν, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επενδύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8% ετησίως, με ισχυρή ροή χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών έργων για φέτος, περιλαμβάνοντας σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη αναλάβει δάνεια ύψους €1 δισ., αλλά και μέσω του νέου προγράμματος «Σπίτι μου», για το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει επί του παρόντος άνω του 40% των συνολικών αιτήσεων. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% στα €7,6 δισ. το 1ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο τρίμηνο 15% αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Αξιοποιώντας τις επιδόσεις μας και το ενθαρρυντικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για φέτος. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12%, με τον δείκτη κόστος προς βασικά έσοδα κάτω του 40%.

Τα νέα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά €1,6 δισ. Παράλληλα, είμαστε περήφανοι ως η μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «Europe’s Climate Leaders» των Financial Times για το 2023, για τρίτη συνεχή χρονιά. Η προϊοντική μας παλέτα για την ενεργειακή μετάβαση θα επεκταθεί περαιτέρω και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλη την προσπάθεια που απαιτείται σε αυτό το μέτωπο.

Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας.”

Οι νέες εκτιμήσει για το 2023-2025

Ο Όμιλος Πειραιώς παρουσίασε τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του επιχειρηματικού του σχεδιασμού για την περίοδο 2023 - 2025. Στον πυρήνα της στρατηγικής, σημειώνει, είναι η αξιοποίηση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς ως παράγοντα ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους μας και συνεχίζοντας την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στον σχεδιασμό του ομίλου γίνεται πλέον λόγος για κέρδη ανά μετοχή 0,55 ευρώ το 2023 και 0,65 ευρώ το 2025. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται από το 12% φέτος να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 2025. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου από πάνω από 2,2% φέτος προβλέπεται να κινηθεί στο 2% το 2025.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει xρηματοδότηση ύψους €1 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Μετά την επιτυχή απορρόφηση των δόσεων που της έχουν κατανεμηθεί μέχρι στιγμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που έλαβε την 4 η δόση των πόρων ύψους €300 εκατ. Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε χρηματοδότηση μέσωτου ΤΑΑ συνολικού ύψους €1 δισ.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους €2,46 δισ., με χρηματοδότηση του ΤΑΑ ύψους €700 εκατ. και χρηματοδότηση της Τράπεζας ύψους €580 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 55% των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΤΑΑ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα έδωσε έμφαση στη στήριξη έργων με χαρακτήρα Πράσινης Μετάβασης – συνολικής δυναμικότητας άνω των 300 MW –καθώς και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Εξωστρέφειας. Οι επενδύσεις υλοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, εστιάζοντας στην περιφέρεια της χώρας.

Στρατηγικός στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του ΤΑΑ. Η εκταμίευση της 4 ης δόσης επιβεβαιώνει την ενεργό, δυναμική και πρωτοποριακή συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Αμοιβαίο Κεφάλαιο "Πειραιώς Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028
Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
"

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική της προσφοράς νέων επενδυτικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες για σταθερή απόδοση, έκανε διαθέσιμο τον Φεβρουάριο 2023 το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο "Πειραιώς Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό", το οποίο είχε μεγάλη ανταπόκριση
από τους επενδυτές, καταγράφοντας εισροές ύψους €400 εκατ., τις μεγαλύτερες για τέτοιου είδους αμοιβαίο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά. Τα Α/Κ αυτού του τύπου επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις σημερινές υψηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και να μειώσουν την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου. Η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής (5ετία), η επενδυτική στρατηγική αγοράς και διακράτησης των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως τη λήξη τους και η τακτική διανομή μερίσματος στους μεριδιούχους σε μετρητά, ξεχωρίζουν ως τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Στο 40% το μερίδιο της Πειραιώς από τις αιτήσεις του προγράμματος Στέγασης Νέων "Σπίτι μου"

Το νέο πρόγραμμα "Σπίτι μου", είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο από το Ελληνικό Δημόσιο και τις ελληνικές τράπεζες, που απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 25 έως 39 ετών που επιθυμούν να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους (χαμηλό επιτόκιο από ~1,35% και έως 90% LTV). Τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του προγράμματος, το μερίδιο της Πειραιώς στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφτασε το 40%.

Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τη δυναμική υλοποίηση της ψηφιακής της μετάβασης, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος μετασχηματισμού της, το οποίο καλύπτει τους κλάδους της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, καθώς και της εσωτερικής οργάνωσης της Τράπεζας.

Ανάμεσα στα έργα στρατηγικής σημασίας που υλοποιήθηκαν προσφάτως είναι η υπηρεσία "Business e- loan" που προσφέρεται εξολοκλήρου online. Οι εταιρικοί πελάτες λαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ή προθεσμιακού δανείου με προνομιακές δυνατότητες, αποκλειστικά μέσω winbank, χωρίς να επισκεφθούν υποκατάστημα της Τράπεζας.

Επίσης, μέσω της νέας υπηρεσίας "winbank - Minibonds Trading", οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν ηλεκτρονικά ομόλογα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών (mini bonds).

Ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της
MIG Holdings Στις 09.02.23 η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG Συμμετοχών Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών τους.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε την 24.02.2023 και έληξε την 21.04.2023. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση της πρόσθετης συμμετοχής στη MIG στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στις 13 Απριλίου 2023. Η MIG (χωρίς την Attica) θα ενοποιηθεί στον Όμιλο Πειραιώς από την ως άνω ημερομηνία.

Μετά και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 824,841,7212 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,8% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της MIG.

Το Δ.Σ. της MIG χορήγησε την άδειά του στις 13.04.2023 για τη διενέργεια συναλλαγής μεταξύ της MIG και της Strix Holdings LP, σχετικά με την ανταλλαγή της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής που κατέχει η MIG στην Attica Holdings AE για το σύνολο των ομολογιακών δανείων που εκδίδει η MIG και κατέχει η Strix (debt to asset swap).

Σε συνέχεια της αύξησης της συμμετοχής της άνω του ενός τρίτου του συνόλου των μετοχών της MIG, η Τράπεζα υπέβαλε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 συνεπακόλουθη Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, οι οποίοι κατέχουν συνολικά ποσοστό συμμετοχής ύψους 20,6%, προκειμένου να αποκτήσειτις μετοχές τους σε τιμή € 1,855 ανά μετοχή. Η Δημόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε στις 18 Απριλίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ