Τι γίνεται στον ΑΔΜΗΕ ;

Οι στόχοι της διοίκησης και το business plan

Τι γίνεται στον ΑΔΜΗΕ ;

 

Μπορεί τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ να εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 18,1% το πρώτο εξάμηνο του έτους και ανήλθαν στα 32,2 εκατ. ευρώ, πλην όμως, στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι να περάσει στην κερδοφορία.

Η νέα διοικητική ομάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προγραμματίζει να αυξήσει σταδιακά τις επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν σωρευτικά περίπουτο 1 δισ. ευρώ κατά την πενταετή περίοδο έως το 2021. Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επενδύσεις του συστήματος και από χρήστες. Με βάση την ανοδική πορεία στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν το 2021 σε περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2017, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει βελτίωση από τα επίπεδα του 2016 στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και στα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους (δίχως την υψηλή έκτακτη φορολογική επιβάρυνση του 2016), παρά τη σχετική συρρίκνωση στο πρώτο εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα που προωθεί η εταιρία είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, της Κρήτης με την Πελοπόννησο, τμήμα του έργου Κρήτης - Αττικής, η επέκταση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, η διασύνδεση της Σκιάθου με την Εύβοια και η δεύτερη γραμμή Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Στα ενδιαφέροντα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ είναι και η αύξηση του δανεισμού στα 239,5 εκατ. ευρώ, ως απόρροια του τρόπου με τον οποίο έγινε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και η ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή. Ανέβηκε κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής μερίσματος ύψους 91,9 εκατ. ευρώ προς τον πρώην βασικό μέτοχο ΔΕΗ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και τη διανομή μεριδίου 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω μεταβίβασής του από τη ΔEΗ στους δικούς της μετόχους.