Τράπεζα Πειραιώς: Στο 1,15 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 1,15 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών


Τι αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας

 

Στο 1,15 ευρώ διαμορφώθηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε η τράπεζα στο χρηματιστήριο.

"Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 16 Απριλίου 2021 και 20 Απριλίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00 και την άντληση κεφαλαίων μέχρι και € 1.380.000.000,00, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 23 Απριλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή, ενώ αναλήφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ