Στην αγορά ενέργειας η Optima Bank

Στην αγορά ενέργειας η Optima Bank

Η Optima bank, ήδη μέλος στην Αγορά Παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας,απέκτησε και την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους του.

Με τις επερχόμενες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας, οι συναλλαγές μεταξύ των Παραγωγών Ενέργειας, Εμπόρων και Παρόχων θα πραγματοποιούνται μέσω του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό της αγοράς και των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό η Optima bank, ήδη μέλος στην Αγορά Παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας,απέκτησε και την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους του.

Όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Μούζας, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Brokerage, ‘’Η Optima bank επεκτείνει την ήδη σημαντική παρουσία της στον χώρο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε υπηρεσίες εκκαθάρισης στα μέλη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και σε πελάτες που ενδιαφέρονται να διενεργήσουν συναλλαγές τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά παραγώγων.“

H Optima bank είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα το οποίο εκτός από την πλήρη τραπεζική άδειά που κατέχει, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα κορυφαία μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η νέα τράπεζα δημιουργήθηκε στις 31 Ιουλίου 2019, μετά από τη μεταβίβαση των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος και την ένταξή της στον Όμιλο “ Βαρδινογιάννη”, έναν ισχυρό Όμιλο με ηγετική θέση στην ελληνική οικονομία και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακολουθώντας μια διαφορετική τραπεζική φιλοσοφία, η Optima bank μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη εμπορική τράπεζα. Οι πελάτες της Optima bank, μέσα από το μοντέλο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους σε όλους τους τομείς της τραπεζικής και επενδυτικής δραστηριότητας.