Καθαρά κέρδη 94 εκατ. στο 3ο τρίμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Καθαρά κέρδη 94 εκατ. στο 3ο τρίμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Στα 94 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 123 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 43 εκατ. ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο. Για το εννεάμηνο, το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχου διαμορφώθηκε σε 40 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη ζημιά των 15 εκατ. πέρυσι.

Κυριότερα σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Πειραιώς

Σημαντική Εξυγίανση Ισολογισμού,Αμείωτο Ενδιαφέρον για Πωλήσεις Χαρτοφυλακίων

Σημαντική μείωση των NPE το τελευταίο έτος (-€5,2δισ.)
Μειούμενη τάση για νέες εισροές στα NPE (defaults, redefaults)
Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ.
Δύο νέα project πώλησης χαρτοφυλακίων μικτής λογιστικής αξίας €1,7 δισ.
Υψηλοί δείκτες κάλυψης NPL από προβλέψεις στο 79% και NPE από προβλέψεις στο 49%, και περίπου στο 100% αν συμπεριληφθούν τα ενέχυρα
Ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015
Στόχος για NPE€13 δισ. στα τέλη 2021, αντικατοπτρίζοντας μείωση €14 δισ. από τον Σεπτ. 2018

Βελτιωμένο Προφίλ Ρευστότητας και Μίγματος Χρηματοδότησης, Υποστηρίζει την Υγιή Αύξηση Χορηγήσεων
Αύξηση εγχώριων καταθέσεων κατά €1,8 δισ. από την αρχή του χρόνου.Η θετική τάση συνεχίζεται κατά το 4ο 3μηνο με εισροές €0,3 δισ. μέχρι σήμερα
Εξάλειψη της χρηματοδότησης από ELA από τα μέσα Ιουλίου 2018
Στα διακήαντικατάσταση χρήσης καλυμμένων ομολόγων από διατραπεζική χρηματοδότηση μέσω ρέπος σε χρηματοδότηση από ΕΚΤ με μηδενικό κόστος
Δείκτης εγχώριων δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 90% από 111% ένα χρόνο πριν

Αποκατάσταση Κερδοφορίας, λόγω Εξορθολογισμού Κόστους και Κόστους Κινδύνου
Καθαρά κέρδη μετόχων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €94 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018 από €24 εκατ.το 2ο 3μηνο
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα €253 εκατ. από €196 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018
Νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,0 δισ. το 9μηνο 2018 με επιτόκιο 5%
Λειτουργικό κόστος σε επαναλαμβανόμενη βάση μειωμένο κατά 6% ετησίως το 9μηνο 2018
Κόστος κινδύνου στις 158 μ.β. το 9μηνο 2018 έναντι 252 μ.β. το 9μηνο 2017
Κεφαλαιακή Βάση
85% των εσωτερικών ενεργειών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης έχουν ολοκληρωθεί
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,7% το Σεπτέμβριο 2018, αυξημένος κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση. Pro-forma CET-1 στο 14,2%, προσαρμοσμένο για μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE τον Οκτώβριο 2018 και τις επικείμενες συμφωνημένες πωλήσεις δραστηριοτήτων σε Αλβανία και Βουλγαρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ