Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Τα επιτόκια των υπόλοιπων λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων και αποταμιευτικών, παραμένουν αμετάβλητα. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 15-1-2018.

Tην αναπροσαρμογή των καταθετικών επιτοκίων επιλεγμένων μισθοδοτικών προϊόντων της ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η μείωση στο σύνολο των μισθοδοτικών λογαριασμών ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 0,08% (8 μονάδες βάσης).

Σημειώνεται, ότι τα επιτόκια των υπόλοιπων λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων και αποταμιευτικών, παραμένουν αμετάβλητα. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 15-1-2018.