Το σύνολο της συμμετοχής της στην Finansbank πουλάει η Εθνική Τράπεζα

Το σύνολο της συμμετοχής της στην Finansbank πουλάει η Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεση της να να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank, στο πλαίσιο ενημέρωσης των επενδυτών.

Όπως εξηγεί σε σχετική ανακοίνωση, η σχετικη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των οριζομένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες επαφές της Τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων.

Η εν λόγω παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης την επικαιροποίηση των μεσοπροθέσμων στόχων της Τράπεζας.

πηγή:naftemporiki.gr