ΤτΕ: Με αυστηρότερα κριτήρια τα δάνεια από τις τράπεζες

ΤτΕ: Με αυστηρότερα κριτήρια τα δάνεια από τις τράπεζες
Αυστηρότερα ως ένα βαθμό αναμένει ότι θα γίνουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, εξαιτίας της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Σύμφωνα με την ΤτΕ το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014 (Διάγραμμα 1).  Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2015 (Διάγραμμα 2), παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση του χρέους τους. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015. Οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι.   Δάνεια προς νοικοκυριά Το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα (Διάγραμμα 1) σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014, ενώ αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2015. Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρουσίασε μικρή μείωση (βλ. Διάγραμμα 2), κυρίως λόγω της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένεται να παραμείνει κατά βάση αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη (Διάγραμμα 2), ενώ αναμένεται να μειωθεί ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015. Οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι.   Διάγραμμα 1 Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)   Διάγραμμα 2 Ζήτηση (μέσος όρος)