ΤτΕ: Μειώθηκαν στα 70,58 δισ. ευρώ τα δάνεια υπό διαχείριση από τους servicers

ΤτΕ: Μειώθηκαν στα 70,58 δισ. ευρώ τα δάνεια υπό διαχείριση από τους servicers

Μόνο στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων καταγράφηκε μια ελαφρά άνοδος 

Μείωση κατά 96 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων μειώθηκε σε 70.583 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, από 70.679 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Επισημαίνεται ότι από το δ΄ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν υπολογιστεί με τη νέα μεθοδολογία και τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2022. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν με τα αντίστοιχα εποπτικά στοιχεία.

Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού (Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

*Αναθεωρημένα στοιχεία. Στα υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των εξωλογιστικών τόκων και των διαγραφών από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν τα δάνεια. Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μην συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 23.619 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, από 23.587 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 34 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23.543 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 12.336 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στα 76 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.556 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Η μείωση αυτή οφείλεται όμως σε αναταξινόμηση δανείων από την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών στην κατηγορία των Ιδιωτικών μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ).

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.806 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21.303 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ