Μειώθηκε η ζήτηση για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια - Σταθερή η ζήτηση στα καταναλωτικά

Μειώθηκε η ζήτηση για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια - Σταθερή η ζήτηση στα καταναλωτικά

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα κριτήρια χορήγησης δανείων παρέμειναν αμετάβλητα

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα κατά το α΄ τρίμηνο του 2023. Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρηματικών δανείων, ενώ μειώθηκε ως ένα βαθμό η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαροί. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε ως ένα βαθμό, ενώ για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2022, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2023.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2022.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, η συνολική ζήτηση δανείων και, ειδικότερα βραχυπρόθεσμων δανείων, μειώθηκε ως ένα βαθμό. Ο βασικός παράγοντας που επηρέασε τη μείωση της ζήτησης ήταν το υψηλότερο επίπεδο των επιτοκίων χορηγήσεων. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2022 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαροί σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των λοιπών επιβαρύνσεων εκτός τόκων.

Η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκε ως ένα βαθμό, με βασικό παράγοντα το υψηλό επίπεδο των επιτοκίων χορηγήσεων, καθώς και τη μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Για το β’ τρίμηνο του 2023, η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2023. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν μειώθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ