Η Fitch αναβαθμίζει τη MYTILINEOS σε «BB+» – Eνα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα η εταιρεία

Η Fitch αναβαθμίζει τη MYTILINEOS σε «BB+» – Eνα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα η εταιρεία

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση, τα τελευταία έτη έχει πετύχει να ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της

Ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα φέρνει τη MYTILINEOS η Fitch που αναβαθμίζει την εταιρεία σε ‘BB+’.

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση, τα τελευταία έτη έχει πετύχει να ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση τόσο στον Παγκόσμιο χάρτη των ΑΠΕ, λόγω της επιτάχυνση της Ενεργειακής Μετάβασης, όσο και στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διατηρεί σε υψηλές αποδόσεις τον Τομέα Μεταλλουργίας.

Ο οίκος αναμένει σταθερά ισχυρές επιδόσεις για το 2023 μέσω της αυξημένης συνεισφοράς του Τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα της επιτάχυνσης των έργων ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, οδηγώντας στην υπεραπόδοση του Τομέα M Renewables της MYTILINEOS.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης την ισχυρή και αυξανόμενη θέση του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει βιώσιμες ταμειακές ροές και υποστηρίζει την αναβάθμιση, καθώς ο κλάδος ενέργειας εισέρχεται σε μια λιγότερο ρευστή αλλά ανθεκτική περίοδο. Ειδική μνεία γίνεται στην Έκθεση και στη νέα μονάδα παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο (CCGT 826 MW) που με την έναρξη λειτουργίας θα αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.

Επίσης, θετικό σημείο που αναφέρεται είναι το καλά διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας της Εταιρείας, και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων.

Ταυτόχρονα, το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής στη Μεταλλουργία προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τοποθετώντας τη MYTILINEOS μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως.

Τέλος, τονίζεται η υγιής ρευστότητα της MYTILINEOS, καθώς στο τέλος του 2022 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που κατά τη Fitch είναι υπερεπαρκή για να καλύψουν τις μέσο-βραχυπρόθεσμες αποπληρωμές του χρέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ