Τριπλή συμφωνία στην ασφαλιστική αγορά: πώληση AXA στην Generali και συνεργασία Generali-Alpha

Τριπλή συμφωνία στην ασφαλιστική αγορά: πώληση AXA στην Generali και συνεργασία Generali-Alpha

Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Assicurazioni Generali (“Generali”) εισέρχεται η Alpha Bank  για τη διάθεση μέσω του Δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε η πώληση των δραστηριοτήτων της AXA στην Ελλάδα, στην Generali. 

Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας Alpha - Generali είναι 20 έτη και εδράζεται σε μία φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης, με έμφαση τα ψηφιακά μέσα. Η νέα συνεργασία αξιοποιεί την εξαγορά του ελληνικού βραχίονα δραστηριοτήτων της ΑΧΑ από την Generali, μία σημαντική επένδυση από έναν διεθνή ασφαλιστικό όμιλο στην Ελλάδα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ΑΧΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε συμφωνία με την Generali για να πουλήσει τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ΑΧΑ θα πουλήσει τις εργασίες των τομέων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα (ΑΧΑ Ασφαλιστική A.E.) έναντι ενός συνολικού καθαρού τιμήματος 165 εκατομμυρίων €, το οποίο αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο P/E έτους 2019 12,2.

Αυτή η συναλλαγή αποτελεί συνέχιση της πολιτικής απλοποίησης της ΑΧΑ, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των εγκρίσεων των Εποπτικών Αρχών, και αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.

Σχετικά με την ΑΧΑ στην Ελλάδα

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. κατατάσσεται στην 7η θέση στον τομέα των Γενικών Ασφαλίσεων και την 8η θέση στον τομέα των ασφαλίσεων Ζωής το 2019. Η Εταιρεία προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων σε περισσότερους από 600.000 ασφαλισμένους (ιδιώτες και επιχειρήσεις). Το ανθρώπινο δυναμικό της συμπεριλαμβάνει 249 εργαζομένους και η διανομή των προϊόντων της γίνεται μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου, το οποίο συγκαταλέγει μια αποκλειστική μακροχρόνια συνεργασία bancassurance με την Alpha Bank, αποκλειστικούς συνεργάτες, Πράκτορες και Μεσίτες και απευθείας διανομή.

Τα συνολικά έσοδα και τα καθαρά λειτουργικά κέρδη των δραστηριοτήτων της AXA στην Ελλάδα, που καταγράφηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 2019, ήταν 168 εκατομμύρια € και 15 εκατομμύρια € αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ