“Καμπάνα” 5 εκατ. ευρώ στην Fitch από την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγορών

“Καμπάνα” 5 εκατ. ευρώ στην Fitch από την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγορών

Πρόστιμο ύψους 5,13 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγορών (ESMA) σε τρεις θυγατρικές της Fitch σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία για παράβαση των κανόνων περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ESMA κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2018 το 20% των τριών θυγατρικών ελέγχονταν από μέτοχο που είχε την έδρα του στη Γαλλία. Την ίδια περίοδο ο ίδιος μέτοχος κατείχε θέσεις σε διοικητικά συμβούλια οντοτήτων τις οποίες αξιολογούσαν οι θυγατρικές της Fitch. Με βάση την απόφαση της ESMA, εναντίον της οποίας οι τρεις εταιρείες της Fitch μπορούν να καταθέσουν προσφυγή με αίτημα την ακύρωσή της, τα πρόστιμα κατανέμονται ως εξής:

  • 3,195 εκατ. στην Fitch Βρετανίας
  • 0,812 εκατ. στην Fitch Γαλλίας
  • 1,125 εκατ. στην Fitch Ισπανίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ