Ιχθυοκαλλιέργειες: Οι πρώτοι υποψήφιοι για ...εκποίηση

Ιχθυοκαλλιέργειες: Οι πρώτοι υποψήφιοι για ...εκποίηση
Αναμένουν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες

και αλλάζουν σύμφωνα με πληροφορίες ρότα για τις εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών και ετοιμάζονται να βγάλουν στο σφυρί κομμάτια των εταιριών ή και το σύνολό τους. Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικά έχει παγώσει κάθε εξέλιξη που είχε προγραμματιστεί ή αποφασιστεί για τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και συγκεκριμένα το Νηρέα και τη Σελόντα.
Ειδικότερα οι τράπεζες ενώ στην αρχή είχαν επιλέξει τη μετοχοποίηση δανείων δεν την προχωρούν καθώς βλέπουν ότι η πιθανότητα εξόδου των εταιριών από το τούνελ μειώνεται και απλά η μετοχοποίηση έδινε παράταση ζωής και παρείχε τα δυνατότητα να μην υπάρξει εκτεταμένη διαγραφή δανείων.
Έτσι παρά το γεγονός ότι στη Σελόντα έχει ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση από την 11η Σεπτεμβρίου για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης με μετοχοποίηση χρεών και έκδοση νέων ομολογιακών δανείων η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει και μέχρι στιγμής η μόνη ουσιαστική αλλαγή είναι αυτή της διοίκησης. Στο Νηρέα επίσης παρά τα γεγονός ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για αναδιάρθρωση με μετοχοποίηση δανείων υποτίθεται ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου γίνεται αποτίμηση της εισηγμένης προκειμένου να αλλάξουν οι όροι ομολογιακού δανείου που έχει λάβει η εταιρία δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ενώ βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τη λήξη της παράτασης πληρωμής του ομολογιακού και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι οι τράπεζες εξετάζουν την εφαρμογή του νέου νόμου για τα κόκκινα που δίνει τη δυνατότητα να πωλείται το ενεργητικό εταιριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρνητική καθαρή θέση επί δύο συνεχή έτη με συμφωνία μόλις του 40% των πιστωτών και προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις.
Προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί αν αυτό θα εφαρμοστεί στις μητρικές εισηγμένες εταιρίες ή θα κινηθεί για θυγατρικές ώστε να ξεκαθαρίσουν προβληματικά στοιχεία σε επίπεδο ομίλων και στη συνέχεια να υπάρχει και μετοχοποίηση δανείων σε επίπεδο μητρικών εταιριών ώστε η εταιρία να καταστεί «καθαρή» από πλευράς βαρών και κατά συνέπεια απολύτως βιώσιμη.
Το μοντέλο αυτό μπορούν να το εφαρμόσουν οι τράπεζες δεδομένου ότι κατά ένα μέρος έχουν πάρει προβλέψεις για τα δάνεια των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας και εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν σημαντικής έκτασης διαγραφές που θα επιβάρυναν τις ίδιες.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ