Έκδοση από την Eurobank ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους 300 εκατ.ευρώ

Έκδοση από την Eurobank ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους 300 εκατ.ευρώ

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου

Την ολοκλήρωση με επιτυχία της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027, και ετήσιο τοκομερίδιο 10%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Eurobank Holdings στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Eurobank στις αγορές κεφαλαίου τον Μάιο του 2021.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 825 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη πάνω από 2.7 φορές. Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 66% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και τη Γαλλία (12%). Το 59% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 38% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ