Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους 652 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

 Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους 652 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο ομίλου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022

 

Στα 652 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2022 η Εθνική Τράπεζα, με τα οργανικά κέρδη να διαμορφώνοντα στα 464 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζα Παύλος Μυλωνάς σε δηλώσεις του αναφέρει «Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα έναντι των δυσχερών συνθηκών που απορρέουν από την ενεργειακή κρίση, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας να παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ. Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τα έως τώρα στοιχεία να υποδηλώνουν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό φέτος. Παράλληλα, η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης ύψους 13 δισ. ευρώ περίπου, σε ακαθάριστη αξία, βοηθούν να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην πραγματική οικονομία. Η κεκτημένη δυναμική λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του εννεαμήνου 2022, τα αμυντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά τη θέση της στον επιχειρηματικό και πιστωτικό κύκλο, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από πολυετείς αναδιαρθρώσεις και διατηρούν χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, καθώς και η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθιστούν την Ελλάδα σχετικά ανθεκτική απέναντι στις οικονομικές πιέσεις».

Αναφερόμενος στην Εθνική Τράπεζα ο Παύλος Μυλωνάς επισημαίνει: «Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πετύχαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται τόσο στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας μας, όσο και στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού μας, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας».

Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο ομίλου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, πλησιάζοντας το στόχο που έχουμε θέσει για ολόκληρο το έτος (περίπου 490 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση της κερδοφορίας μας βασίζεται κυρίως στην αύξηση των οργανικών εσόδων (+8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της υγιούς επέκτασης των Εξυπηρετούμενων Δανείων που αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ. Επιπλέον στήριξη προήλθε και από την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά +22% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου συναλλαγών, καθώς και από τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να κυμαίνεται κοντά στις 70 μονάδες βάσης χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης από δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ή καθυστερήσεων άνω των 30 ημερών.
Μιλώντας για την την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, της Εθνικής Τράπεζας ο κ. Μυλωνάς είπε: «Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να μειώνονται, φτάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ, ή μόλις 0,3 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις, διαμορφώνοντας το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο 5,9%, κάτω από τα επίπεδα που έχουμε θέσει ως στόχο για το 2022. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 83%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή ροή νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων των πωλήσεων χαρτοφυλακίων) παραμένει αρνητική.
Με την εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των όρων του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, η ισχυρή και σταθερή μας βάση σε καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, καθώς και η πλεονάζουσα ρευστότητά μας, καθίστανται και πάλι ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα.
Οι δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της ισχυρής κερδοφορίας μας, με το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, να ανέρχονται στο 15,2% και 16,3%, αντίστοιχα, ενισχυμένοι κατά 20μ.β. στο τρίμηνο. Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments στο τέλος του 2022 θα βελτιώσει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ περαιτέρω, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα».
Όπως επισήμανε ο κ. Μυλωνάς «η ισχυρή δυναμική των αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022 αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της Τράπεζας, οι οποίες αναδείχθηκαν και μέσα από το επιτυχημένο πρόγραμμα μετασχηματισμού μας. Παρότι βραχυπρόθεσμα το περιβάλλον περιλαμβάνει περισσότερους κινδύνους, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική τροχιά ανάπτυξης, συνεχίζοντας να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 2023, με την Εθνική Τράπεζα να βρίσκεται σε πλεονάζουσα θέση, έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ