Attica Bank: Σε εξέλιξη η υλοποίηση πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης

Attica Bank: Σε εξέλιξη η υλοποίηση πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05/07/2022 στην Τιμή Εξαγοράς.

Η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού της για την κεφαλαιακή της ενίσχυση, με στόχο να γυρίσει σελίδα και να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρα με βάση ένα νέο λειτουργικό μοντέλο με τη στήριξη των μετόχων της.

Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank:

  • Προχώρησε στις 18/07/2022 στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου (DTC), ποσού €22.817.998,42 ευρώ.
  • Αποφάσισε την έκδοση 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05/07/2022 στην Τιμή Εξαγοράς.

Στη συνέχεια οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και κατόπιν θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή. Για την εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και για τη μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Η Attica Bank αποφάσισε τη συνεργασία με τα εξειδικευμένα νομικά γραφεία «Orrick, Herrington and Sutcliffe», αναφορικά με θέματα ευρωπαϊκού/αλλοδαπού δικαίου και κανονισμών, και «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία» αναφορικά με θέματα ημεδαπού δικαίου, προκειμένου να υποστηρίξουν την Τράπεζα στη σύνταξη του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και συμπληρωμάτων αυτού που τυχόν απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης λοιπών πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως αυτές αποφασιστούν από την Τράπεζα και τους μετόχους της. Σε θέματα υλοποίησης DTC, η Attica Bank συνεργάζεται με το νομικό γραφείο «Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος με την ενσωμάτωση των αντληθέντων στοιχείων στο capital plan και το business plan της Attica Bank, τα οποία αναμένεται να τεθούν στα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ