Βασ. Ψάλτης: Ισχυρή κερδοφορία και στήριξη της oικονομίας οι στόχοι της Alpha Bank

Βασ. Ψάλτης: Ισχυρή κερδοφορία και στήριξη της oικονομίας οι στόχοι της Alpha Bank

Τι αναφέρει ο CEO του Ομίλου.

Στα οικονομικά επιτεύγματα της Alpha Bank, με κύρια την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2022, τη μείωση των εξόδων και τη σημαντική βελτίωση στην απόδοση ίδιων κεφαλαίων, καθώς και στη σημαντική πρόοδο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ESG, αναφέρεται ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, σε μήνυμά του προς τους μετόχους ενόψει της γενικής συνέλευσης της Παρασκευής, 22 Ιουλίου.

Το μήνυμα που αναρτήθηκε στο LinkedIn, αποτελεί μία σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί από τη νέα διοικητική ομάδα της Τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και των βασικότερων στόχων που απομένουν να επιτευχθούν, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου.

Στο βίντεο, αναλύονται οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Διοίκηση της Τράπεζας το 2019, δηλαδή η εξυγίανση του ισολογισμού, η ανανέωση του λειτουργικού μοντέλου, η ανάπτυξη των εργασιών και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, που, όπως αναφέρει ο κ. Ψάλτης, στόχο έχουν να οδηγήσουν την Αlpha Bank στην επίτευξη διψήφιου ποσοστού Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα αλματώδη βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στο μέτωπο της μείωσης των ΜΕΑ, καταλήγοντας στην επίτευξη μονοψήφιου Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022. "Η πώληση περίπου 22 δισ. ευρώ ΜΕΑ συνολικά, παρά την πανδημία, καταδεικνύει τον ορθό και σχολαστικό σχεδιασμό και τις μεγάλες εκτελεστικές ικανότητες της ομάδας μας", σημειώνει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο κ. Ψάλτης, κάνοντας ειδική μνεία στο Project Galaxy, "το οποίο αναδείχθηκε σε ‘συναλλαγή της χρονιάς για το 2021' στην Ευρώπη".

Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί και στην αύξηση της αποδοτικότητας της Τράπεζας, μέσω της ανανέωσης του λειτουργικού της μοντέλου, "βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της, με στόχο το 2024 ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου να διαμορφωθεί στο 45%". Εξίσου σημαντικές είναι οι επιδόσεις στην υλοποίηση του Μετασχηματισμού, με την Αlpha Bank να "επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δυνατοτήτων της και στην εκπαίδευση χιλιάδων πελατών στις νέες ψηφιακές λύσεις, κατευθύνοντάς τους στα ψηφιακά δίκτυα, όπου και πραγματοποιείται ένα εντυπωσιακό ποσοστό 94% των εγχρήματων συναλλαγών".

Πιστωτική επέκταση και στρατηγικές συμμαχίες

Στο μήνυμά του, ο κ. Ψάλτης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρέχει η Τράπεζα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 8,7 δισ.ευρώ, σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2019, χάρη στην υγιή πιστωτική επέκταση σε Ελλάδα και Ρουμανία. "Λειτουργήσαμε προληπτικά, αντλώντας αναπτυξιακά κεφάλαια το 2021 και αξιοποιώντας τα άμεσα, μέσω της χρηματοδότησης εμβληματικών επενδύσεων, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του τουρισμού και της ναυτιλίας" σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου αναφέρεται στις στρατηγικές συμμαχίες με διεθνείς εταίρους, "όπως η σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας παροχής τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων με την Generali, η Κοινοπραξία στον τομέα των πληρωμών με τη Nexi και η Κοινοπραξία για τη διαχείριση δανείων με την Davidson Kempner", που δημιουργούν νέες δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Alpha Bank, και καταλήγει ότι, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, το 2022, η Τράπεζα στοχεύει σε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 6%, ως βάση για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της.

Διακυβέρνηση και Εταιρική Κουλτούρα

Στο σύντομο μήνυμά του, ο κ. Ψάλτης κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ευρύτερα της ESG ατζέντας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Διοικητικής Ομάδας να δώσει έμφαση στην αλλαγή κουλτούρας της Τράπεζας. "Το Διοικητικό μας Συμβούλιο διαθέτει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας, διαφοροποίησης και επικέντρωσης σε θέματα ESG, βελτιώνοντας την επίδοσή της Τράπεζας στον δείκτη ESG Quality Score του ISS κατά 5 βαθμίδες από το 2019", σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Alpha Bank φιλοδοξεί "να αποτελέσει τον εργοδότη επιλογής για ταλέντα με υψηλές δυνατότητες αλλά και για ικανούς Έλληνες που επιθυμούν να επαναπατριστούν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού της Τράπεζας".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ