ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:Συζητήσεις για τη διερεύνηση στρατηγικής συνεργασίας ΕΤΕΜ - Cosmos Aluminium

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:Συζητήσεις για τη διερεύνηση στρατηγικής συνεργασίας ΕΤΕΜ - Cosmos Aluminium

H εταιρεία ενημέρωσε ότι διεξάγει συζητήσεις για τη διερεύνηση στρατηγικής συνεργασίας της ΕΤΕΜ με την εταιρεία COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. στον τομέα διέλασης αλουμινίου

Με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται σε φημολογούμενη πώληση της μη εισηγμένης θυγατρικής εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής «ΕΤΕΜ») η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται στην κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, ότι διεξάγει συζητήσεις για τη διερεύνηση στρατηγικής συνεργασίας της ΕΤΕΜ με την εταιρεία COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. στον τομέα διέλασης αλουμινίου.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ