Καραμούζης: Κλειδί για την πραγματική οικονομία τα κόκκινα δάνεια

Καραμούζης: Κλειδί για την πραγματική οικονομία τα κόκκινα δάνεια

Στις μεγάλες προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος και ειδικότερα στην υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδιασμού και στην αντιμετώπιση του βασικού ζητήματος των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Εκτιμήσεις για θετικές προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα, εκφράζουν διοικητικά στελέχη τραπεζών σε δηλώσεις τους, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, που πρώτη ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της, σε δηλώσεις του εκτιμά ότι «η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017, αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών. Οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που πρέπει να αξιοποιηθεί».

Αναφερόμενος στο καθοριστικό ζήτημα της πραγματοποίησης επενδύσεων που θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο κ.Καραμούζης επισήμανε ότι «υπάρχουν σαφή δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αυτή η πορεία βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί για να διαμορφωθούν συνθήκες διατηρήσιμης αναπτυξιακής τροχιάς. Η συνεπής εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους, η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η διαμόρφωση φιλικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η φορολογική ελάφρυνση, η σταδιακή μείωση των επιτοκίων και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για να μετουσιωθεί το ενδιαφέρον σε επενδύσεις και ισχυρή ανάπτυξη».

Αναφορικά με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης, που βρίσκεται και στο τιμόνι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επισήμανε ότι «το καλύτερο κλίμα και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, για το οποίο έχουν δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, καθώς και στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Η λύση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ρευστότητας που κληροδότησε η μακρά κρίση είναι το κλειδί για τη δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία».

Ενώ μιλώντας για την Eurobank, είπε ότι «προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημαντικές προκλήσεις, εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα του τριμήνου αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς σε όλους τους τομείς»

Στις μεγάλες προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος και ειδικότερα στην υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδιασμού και στην αντιμετώπιση του βασικού ζητήματος των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Ειδικότερα, μιλώντας για την Eurobank επισήμανε ότι «προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και εντός χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ορόσημα έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς υλοποίηση. Ήδη βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής μας Bancpost, τελευταία από τις δεσμεύσεις του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε συμφωνηθεί και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών και την έκδοση ομολόγων Tier II υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια, καλύπτονται οι εποπτικές απαιτήσεις, όπως θα ισχύσουν από το νέο έτος. Παράλληλα, μηδενίσαμε τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, κλείνοντας τον κύκλο της στήριξης από το Δημόσιο». Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ο Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι η Eurobank προχώρησε στην πώληση πακέτου καταναλωτικών δανείων ύψους 1,5 δις ευρώ στην εταιρεία Intrum, μετά από επιτυχή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, με την αντίστοιχη θετική επίδραση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τέλος, η έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκ. σηματοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, για πρώτη φορά μετά το 2014, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι που αντανακλά και η μείωση της χρήσης του ELA, πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank ο κ.Καραβίας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι κατά το τρίτο του 2017΄ τρίμηνο, η Eurobank παρέμεινε σε τροχιά οργανικής κερδοφορίας με κέρδη 61 εκατ. ευρώ ή 132 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο. Επίσης επισήμανε ότι τα βασικά εποπτικά κεφάλαια αυξήθηκαν οργανικά κατά 80 μ.β. από την αρχή του έτους.

Επιστροφή καταθέσεων

Ιδιαίτερη σημασία και η αναφορά του. Φ.Καραβία στο καθοριστικό ζήτημα της πορείας των καταθέσεων, η επιστροφή των οποίων αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν όχι μόνον οι τράπεζες αλλά και η ελληνική οικονομία. Όπως τόνισε, αναφερόμενος της Eurobank «αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καταθέσεων κατά ένα δις. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, όπως και o συνεχιζόμενος αρνητικός σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τέταρτο συνεχές τρίμηνο και η συνεπακόλουθη μείωση του συνολικού αποθέματος η οποία για το σύνολο του 2017 θα ξεπεράσει το στόχο με τον οποίο είχαμε δεσμευτεί στις εποπτικές αρχές». Τέλος, επεσήμανε ότι το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της Eurobank.