Πόσα ...κακά νέα από την ΕΚΤ αντέχουν οι ελληνικές τράπεζες

Πόσα ...κακά νέα από την ΕΚΤ αντέχουν οι ελληνικές τράπεζες
«Δέσμιες» των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν οι ελληνικές τράπεζες όσο δεν κλείνει η διαπραγμάτευση με τους δανειστές.
Της Έφης Καραγεώργου.
Η ρευστότητα παρέχεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με το σταγονόμετρο, ίσα να καλύπτει τις εκροές, ενώ η απειλήτου «κουρέματος» τωνομολόγων που δίνουν ως εγγύηση για να αντλούν ρευστότητα είναιστο τραπέζι του δσ της ΕΚΤ και παίρνει αναβολή από βδομάδα σε βδομάδα.
Την ίδια ώρα διεθνείς οίκοι προειδοποιούν πως αν δεν βρεθεί λύση το επόμενο 20ήμερο, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), κάτι που απεύχονται οι Έλληνες τραπεζίτες.
Όπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη της πρώτης γραμμής, πρέπει να υπάρξει συμφωνία για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
Οι ίδιοι εκτιμούν ότι ταcapitalcontrolsθα «κόστιζαν» στην Ελλάδα πάνω από 100 δισ. ευρώ, λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία και το από το άνοιγμα της ψαλίδας του χρηματοδοτικού κενού, που σήμερα εκτιμάται στα 30δις ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι ελληνικές τράπεζες έχουνδιαθέσιμα ενέχυρα πάνω από200 δισ ευρώ, που σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορούν να αντλήσουν ρευστότηταάνω των 120 δισ ευρώ.
Συγκεκριμένα οιελληνικές τράπεζες προσφέρουν ως εγγυήσεις στον ELA ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ πρόγραμμα Αλογοσκούφη). Διαθέτουν περί τα 20 με 25δις ευρώ ενέχυρα από ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά), τα οποία υπόκεινται σε «κούρεμα» της τάξης του 35% ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (διάρκεια, ύψος, εγγυήσεις). Ως ενέχυρα δίδονται και τα «κουρεμένα» ομόλογα του δημοσίου μετά το PSI που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους (στο σύνολο περίπου 5 δισ. ευρώ), τα οποία έχουν μεταφερθεί στον ELA μετά την απόφαση της EKT να άρει το waiver. Αυτοί οι τίτλοι υπόκεινται σε haircut 10% έναντι της αγοραίας αξίας τους, οι οποίοι διαπραγματεύονται με τιμή 50 (η τιμή αναφοράς των ομολόγων είναι οι 100 μονάδες), άρα το ουσιαστικό κούρεμα είναι της τάξης του 50%. Στον ELA υπάρχουν ως ενέχυρα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες έχουν εξαντλήσει την άντληση ρευστότητας με εχέγγυα τα ομόλογα EFSF ύψους 38 δισ. ευρώ, τα οποία λαμβάνουν δανεισμό απευθείας από την ΕΚΤ λόγω της κορυφαίας πιστοληπτικής διαβάθμισής τους, αλλά και για ενέχυρα 2-3 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε επιχειρηματικά δάνεια με υψηλή βαθμολόγηση από την ICAP.
Σήμερα το μέσο haircut για τον δανεισμό από τον ELA ανέρχεται σε περίπου 35% (για τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου η μέση απομείωση αξίας αγγίζει το 25% και για τα υπόλοιπα ενέχυρα όπως δάνεια, κρατικά ομόλογα, έντοκα κ.α. κυμαίνεται περίπου στο 45%).
Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, μια αύξηση 10%, δηλαδή ο μέσος όρος να διαμορφωθεί στο45% μπορεί να απορροφηθεί, διότιστην ΤτΕ είναι κατατεθειμένα ενέχυρα συνολικής αξίας 135-140 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 δισ. ευρώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και θα μπορούσαν να προσφέρουν ρευστότητα 10 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ