Γιατί οι τράπεζες δεν θέλουν να «πουλήσουν» τα κόκκινα δάνεια

Γιατί οι τράπεζες δεν θέλουν να «πουλήσουν» τα κόκκινα δάνεια
Λύσεις, χωρίς τη συμμετοχή των distressfunds, αναζητούν οι τράπεζες για να διευθετήσουν τον τεράστιο όγκο των μη  εξυπηρετούμενων δανείων.

ΤηςΕφης Καραγεώργου.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τικάναμε μέχρι σήμερα. Ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων» σημειώνουνχαρακτηριστικά τα τραπεζικά στελέχη καθώς όπως λένε «ούτε οι τράπεζες ούτε η κοινωνία είναι έτοιμες να δώσουν περιουσιακά στοιχεία... κοψοχρονιά».
Προς το παρόν το ενδεχόμενο πώλησης των προβληματικών δανείων σεdistressfunds, μένει «παγωμένο» καθώςοι επαφέςπου έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν καρποφορήσει,αφού οι τιμές που ζητούν για να αγοράσουν προβληματικά δάνεια είναι εξαιρετικά χαμηλές. Μάλιστα,όπως ανέφεραν αναλυτές, εάν η τιμή ενός προβληματικού δανείου είναι στο 50% ή 60%, το distress fund δίνει μόλις ένα 5% με 10% για να το αγοράσει,και αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα θα επωμιστείόλη τη ζημία.
Σήμερα τα νοικοκυριά, είναι επιβαρυμένα με«κόκκινα»δάνεια το ύψος των οποίωνδιαμορφώνεται στα επίπεδα των45 με 50 δις ευρώ. Οι ρυθμίσεις το τελευταίο διάστημαέχουν «βαλτώσει», λόγω των προσδοκιών για «κουρέματα» και διαγραφές οφειλών, ενώ οιτράπεζες ελπίζουν ότι η εικόνα σε ότι αφοράτη ρύθμισηπροβληματικών δανείων θα βελτιωθείτο επόμενο διάστημα.
Υπέρ των βιώσιμων και αποτελεσματικών ρυθμίσεων και κατά των οριζόντιων διαγραφών προβληματικών δανείων, τάχθηκε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας κα Λούκα Κατσέλη, η οποία σε δηλώσεις της ανάφερε ότι «διαγραφή σε οριζόντιο επίπεδοδεν πρέπει να γίνει».
Η κ. Κατσέλη αναγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα που πλήττει χιλιάδες νοικοκυριά και επισήμανε ότι μια άμεση λύση είναι η σωστή ρύθμιση των δανείων. Γίνονται κινήσεις από τις τράπεζες, τόσο μέσω νέων ρυθμίσεων αλλά και προσφοράς νέων προϊόντων στον τομέα αυτό όσο και μέσω της δημιουργίαςνέων δομώνμέσα στις τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, υπογράμμισε.
Σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, οι τράπεζες θα συνεχίσουν τις ρυθμίσεις εφόσον οι μέτοχοι είναι συνεργάσιμοι, υιοθετώντας το μοντέλο των συγχωνεύσεωνομοειδών εταιρειών.
Το ζήτημα – όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς- είναι ότι τα distress funds βολιδοσκοπούν μεν, αλλά δεν έχουν προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις, ενώενδιαφέρονται κυρίως για ενήμερα δάνειαμεγάλων επιχειρήσεων. Από την άλλη οι τράπεζες δεν θέλουν να πουλήσουν ενήμερα δάνεια, αλλά προβληματικά.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράςοι τράπεζεςθα πρέπει να προχωρήσουν –στο προσεχές διάστημα-σε πιο ριζικές κινήσεις και ναεκποιήσουνθυγατρικές, δάνεια, ακόμη και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που αδυνατούν να αποπληρώσουν υποχρεώσεις ή και ολόκληρες επιχειρήσεις που ουσιαστικά περιέρχονται στην κυριότητά τους λόγω «κόκκινων» χορηγήσεων και ομολογιακών.