Αποχώρησε από τη Eurobank ο Γκίκας Χαρδούβελης

Αποχώρησε από τη Eurobank ο Γκίκας Χαρδούβελης
Την αποχώρηση του νέου υπουργού Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, οικονομικού συμβούλου και μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Eurobank

, γνωστοποίησε η τράπεζα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη θέση ευθύνης του στην τράπεζα, ο καθηγητής Γ. Χαρδούβελης είχε σηµαντική συνεισφορά στη διαµόρφωση στρατηγικών επιχειρηµατικών αποφάσεων και στην κατάρτιση της στρατηγικής του Οµίλου, µέσω διεξαγωγής οικονοµικών αναλύσεων και προβλέψεων για τα οικονοµικά µεγέθη της τράπεζας, του ανταγωνισµού και της ευρύτερης εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας και αγορών. Τέλος, η διοίκηση της Eurobank ευχαριστεί θερµά τον καθηγητή Γ. Χαρδούβελη για τη συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του αξίωµα.