ΕΚΤ:Στηρίζει τα σχέδια κανόνων της ΕΕ για την εκκαθάριση μικρότερων τραπεζών

 ΕΚΤ:Στηρίζει τα σχέδια κανόνων της ΕΕ για την εκκαθάριση μικρότερων τραπεζών

Η πρόταση της ΕΕ ορίζει ότι τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο (DGS) ζημιώνονται νωρίτερα όταν μια τράπεζα πτωχεύει, μια κρίσιμη αλλαγή για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες που δεν διαθέτουν πόρους, όπως ομόλογα που μπορούν να διαγραφούν


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστήριξε την Πέμπτη τους προτεινόμενους νέους κανόνες της ΕΕ για το κλείσιμο μικρότερων τραπεζών όταν πτωχεύουν, αλλά είπε ότι θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι και να εφαρμόζονται σε ολόκληρο το μπλοκ.
Οι χρεοκοπίες τραπεζών έχουν τεθεί στο προσκήνιο από τις πρόσφατες καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και Signature Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διάσωση της Credit Suisse από την UBS.

Η πρόταση της ΕΕ ορίζει ότι τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο (DGS) ζημιώνονται νωρίτερα όταν μια τράπεζα πτωχεύει, μια κρίσιμη αλλαγή για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες που δεν διαθέτουν πόρους, όπως ομόλογα που μπορούν να διαγραφούν.
Η ΕΚΤ χαιρέτισε τις αλλαγές, οι οποίες στοχεύουν στην αποφυγή των προγραμμάτων διάσωσης από τους φορολογούμενους, αλλά είπε ότι πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο και να διευκολύνουν την εξαγορά μιας τράπεζας σε πτώχευση.

«Το επίπεδο φιλοδοξίας του προτεινόμενου νομοθετικού πακέτου είναι περιορισμένο από αυτή την άποψη», ανέφερε η ΕΚΤ σε νομική γνωμοδότηση.
«Η ΕΚΤ ενθαρρύνει τους νομοθέτες της Ένωσης να εναρμονίσουν και να επεκτείνουν... τη δυνατότητα των ΣΕΚ να υποστηρίζουν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ένα εξαγοράζον πιστωτικό ίδρυμα».
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η αποτυχία μιας μεγάλης τράπεζας στο μπλοκ αντιμετωπίζεται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), αλλά η εκκαθάριση της επόμενης βαθμίδας υπόκειται σε διαφορετικές εθνικές πρακτικές που μπορεί να καταλήξουν να χρησιμοποιούν χρήματα των φορολογουμένων.

Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε επίσης τη μακροχρόνια έκκλησή της για ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σε επίπεδο ΕΕ και για το Ταμείο Εξυγίανσης Σταθερότητας να παράσχει χρηματοδότηση σε τράπεζες που προέρχονται από εξυγίανση, τη διαδικασία κατά την οποία οι αρχές αποφασίζουν ότι μια τράπεζα σε πτώχευση δεν μπορεί να υποβληθεί σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας χωρίς να βλάψει δημόσιο συμφέρον και προκαλώντας χρηματοπιστωτική αστάθεια.
Τα κράτη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τον τελευταίο λόγο για τις μεταρρυθμίσεις, με πιθανές αλλαγές κατά τη διαδικασία έγκρισης.

Η Γερμανία, η οποία θέλει να ξεφύγει από ορισμένους προτεινόμενους κανόνες, λέει ότι δεν χρειάζεται κάθε προβληματική μικρή τράπεζα να προχωρήσει σε εξυγίανση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ