Goldman Sachs: Αυξάνει και πάλι τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών - Οι θετικοί καταλύτες

Goldman Sachs: Αυξάνει και πάλι τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών - Οι θετικοί καταλύτες

Οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουν οι διοικήσεις

Ανώτερα από τις εκτιμήσεις αναλυτών, και ισχυρά, ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως επισημαίνει η Goldman Sachs σε ανάλυσή της, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στην ισχυρότερη από την αναμενόμενη μετακύλιση υψηλότερων επιτοκίων στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM), και στις τάσεις ανθεκτικότητας στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων με καθαρό μηδενικό σχηματισμό νέων NPE.

Η επενδυτική τράπεζα τονίζει ότι παραμένει θετική σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών και αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών σε ότι αφορά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 13%/10% το 2023/24 (από 8% το 2022) οδεύοντας προς ένα μεσοπρόθεσμο μέσο όρο περίπου 12% (σε σύγκριση με 13% για την Ευρώπη).

Ο μέσος δείκτης CET1 αυξάνεται σε 14,9%/15,9% το 2023/24 με δυνατότητα μερίσματος το 2024 (από τα κέρδη του 2023).

Παράλληλα, με το μέσο δείκτη NPE να οδεύει προς το 5% – 4% – 3% για τη χρονική περίοδο 2023 – 2025 (σε «τροχιά» προς τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα του 2% – 3%), οι αναλυτές αναμένουν επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και των εξυπηρετούμενων δανείων, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) στο 4% περίπου, για το 2022 – 2027, που υποστηρίζεται περαιτέρω από τις «υγιείς» μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και την αποκατάσταση των «capital buffers».

Τα υψηλότερα επιτόκια

Οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου εκτιμούν επίσης ότι τα υψηλότερα επιτόκια και η πιο αργή μετάβαση από τις καταθέσεις όψεως προς τις προθεσμιακές, αναμένεται να υποστηρίξουν κατά 90 μονάδες βάσης περίπου, την περαιτέρω διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) για τις ελληνικές τράπεζες έως το 2023.

Στο πλαίσιο αυτό μοντελοποιούν την αύξηση του κόστους κινδύνου (cost of risk) για τις ελληνικές τράπεζες σε 90-100bps το 2023 με μείωση σε 80bps/65bps το 2024/25 με τους δείκτες κάλυψης NPE να πλησιάζουν το 100%. Και επιπλέον αυξάνουν τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τις ελληνικές τράπεζες κατά περίπου 10%/8%/4% την περίοδο 2023-2525 (κατά μέσο όρο) αντανακλώντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 23ου έτους και τις προοπτικές σε ότι αφορά τα επιτόκια, τα οποία η ΕΚΤ, αναμένει ο οίκος, θα τα φτάσει στο 3,75%.

Συστάσεις και τιμές-στόχοι

Στο πλαίσιο αυτό η Goldman Sachs επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς αυξάνοντας περαιτέρω τις τιμές στόχους στα 1,95 (από 1,70 ευρώ) στα 6,90 ευρώ (από 6,20 ευρώ) και στα 3,35 ευρώ (από 2,75 ευρώ) αντίστοιχα. Από την άλλη, διατηρεί την «ουδέτερη» σύσταση για τη μετοχή της Eurobank με τιμή στόχο στα 1,70 ευρώ πλέον, από 1,55 ευρώ προηγουμένως. Να σημειωθεί πως οι αναλυτές του οίκου διατηρούν σταθερό το κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) στο 16% και για τις τέσσερις.

Οι θετικοί καταλύτες

Η Gοldman Sachs επαναλαμβάνει τους τρεις θετικούς καταλύτες για τον κλάδο ως εξής:

  • Μια πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους σε επενδυτική βαθμίδα το 2ο εξάμηνο του 2023
  • Περιθώρια για θετικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών (η Goldman Sachs είναι περίπου 12% μπροστά από το Reuters σε ότι αφορά την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή το 2024).
  • Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών να δώσουν μερίσματα.

Το European Financials Conference της Goldman Sachs στο Παρίσι

Η Goldman Sachs αναφέρει επίσης ότι στις 13-15 Ιουνίου πραγματοποιεί το European Financials Conference στο Παρίσι, με τους αναλυτές να παραθέτουν επτά ερωτήματα που απορρέουν κυρίως από τις συναντήσεις τους με επενδυτές, που «βολιδοσκοπούν» τις ελληνικές τράπεζες.

Τα 6+1 βασικά ερωτήματα

  1. Ποιες είναι οι κύριες ομοιότητες και διαφορές στον ελληνικό οικονομικό κύκλο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό;
  2. Τι αντίκτυπο βλέπετε από το Ταμείο Ανάκαμψης στο δανεισμό και τη ρευστότητα;
  3. Τι αντίκτυπο βλέπουν οι τράπεζες βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα από τα υψηλότερα επιτόκια στα NIM και την ποιότητα του ενεργητικού.
  4. Τι επίπεδο κανονικοποιημένης μεσοπρόθεσμης παραγωγής ROTE αναμένουν οι ελληνικές τράπεζες;
  5. Ποιες είναι οι βασικές μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες υπό το πρίσμα της βελτίωσης των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (CET-1) μέσω της ισχυρότερης εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων (ROTE); Ποια ήταν η εικόνα από τη ρυθμιστική αρχή σχετικά με πιθανά μερίσματα, επαναγορές, άλλες ειδικές εγκρίσεις (π.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορές); Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την απόσβεση DTC και πώς αυτό επηρεάζει τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας;
  6. Ποιοι μοχλοί είναι διαθέσιμοι για τη συμμόρφωση με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις); Ποιες είναι οι επιπτώσεις από μια πιθανή αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα;
  7. Ποια είναι η άμεση/έμμεση έκθεση σε εμπορικά ακίνητα (τοπικά, ευρωπαϊκά, ΗΠΑ και άλλα);

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ