Περιθώρια για ράλι της τάξης του 24-51% στις ελληνικές τράπεζες "βλέπει" η Eurobank Equities

Περιθώρια για ράλι της τάξης του 24-51% στις ελληνικές τράπεζες "βλέπει" η Eurobank Equities

Αυξάνει τις προβλέψεις της για καθαρά κέρδη και έσοδα από τόκους - Οι νέες τιμές-στόχοι

Περιθώρια ανόδου, παρά το +24% από την αρχή του έτους, βλέπει για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές η Eurobank Equities, καθώς μετά τη διεθνή τραπεζική αναταραχή βλέπει να ομαλοποιείται το επενδυτικό κλίμα.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά έχει μπροστά της τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το βασικό δηλαδή γεγονός κινδύνου του 2023, ο τραπεζικός κλάδος θα υπεραποδόσει για μια σειρά από λόγους, ξεπερνώντας την νευρικότητα που ενδεχομένως να υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες.

Έτσι, η Eurobank Equities δίνει τιμή στόχο στα 1,66 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,63 ευρώ προηγουμένως, στα 5,90 ευρώ για την Εθνική, από 5,01 ευρώ, και στα 3,24 ευρώ για την Πειραιώς, από 2,47 ευρώ προηγουμένως.
Σταθερές οι προοπτικές των θεμελιωδών μεγεθών των τραπεζών

Η αναταραχή στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα από τις αρχές Μαρτίου δοκίμασε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα, περισσότερο από άποψη κλίματος παρά από άποψη θεμελιωδών μεγεθών.

Παρόλα αυτά, η αύξηση του κινδύνου που προκάλεσε η πτώση των SVB/CS οδήγησε σε πτώση >20% στις ελληνικές τράπεζες τον Μάρτιο.

Με τις αγορές χρηματοδότησης να έχουν πλέον ηρεμήσει και την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ να αποκαθίσταται σταδιακά, η Eurobank Equities πιστεύει ότι η ορατότητα των κερδών έχει βελτιωθεί και πάλι και αυτό έχει αποτυπωθεί στην ανάκαμψη του δείκτη των ελληνικών τραπεζών κατά περίπου 8% από το χαμηλό του Μαρτίου 2023.

Με τις ελληνικές τράπεζες να απολαμβάνουν έναν συνδυασμό ισχυρής ρευστότητας (LCR στο 200%, από τα υψηλότερα στην ΕΕ), υγιή κεφαλαιακά αποθέματα (CET 1 στο 14,9%) και ένα χαρτοφυλάκιο CRE που συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο από ό,τι σε άλλες αγορές (δεδομένων των επαρκών προβλέψεων και της κατάστασης της εγχώριας αγοράς ΑΠΕ), πιστεύει ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

Ένα "αστρικό" 4ο τρίμηνο

Οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν ένα "αστρικό" 4ο τρίμηνο, κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή αύξηση των επιτοκιακών εσόδων (NII +23%) που ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν επίσης κατά 26%, καθώς τα υψηλότερα βασικά έσοδα αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τα διογκωμένα και εποχικά υψηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Οι οργανικές τάσεις για την ποιότητα του ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές (μέσος δείκτης NPE στο 6,1%, -80 μ.β.), ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε πλήρως φορτισμένη βάση (FL) επίσης βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση χάρη στη θετική τελική γραμμή και τις συναλλαγές (μέσος δείκτης CET 1 στο 13,7%, +40 μ.β.).

Υψηλότερες εκτιμήσεις

Η Eurobank Equities αύξησε τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη το 2023-24 κατά 12%/6% κυρίως φιλτράροντας την αύξηση του τέταρτου τριμήνου του 2022, ενώ ενσωμάτωσε ένα υψηλότερο επιτόκιο της ΕΚΤ (αφήνοντας περιθώριο για ανοδικό κίνδυνο δεδομένων των υψηλότερων εκτιμήσεων συναίνεσης).

Επίσης, αύξησε τις συνολικές προβλέψεις για τα NII κατά 9% το 2023 (και άλλο ένα 4% το 2024) προβλέποντας αύξηση των NII κατά 21% το 2023 υποστηριζόμενη από την αύξηση των δανείων κατά 5% σε συνδυασμό με την επέκταση του NIM κατά 43 μ.β.

Οι εκτιμήσεις της αντανακλούν επίσης σταδιακά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αλλαγής του μείγματος καταθέσεων (καταθέσεις προθεσμίας σε 28% το 2023), υψηλότερα beta καταθέσεων (0,1-0,6x για καταθέσεις όψεως και προθεσμίας αντίστοιχα), χαμηλότερα spreads δανείων, 100 μ.β. CoR (έναντι 60 μ.β. για τις τράπεζες της ΕΕ κατά τη διάρκεια του κύκλου COVID) και υψηλότερο κόστος MREL.

Η αποτίμηση παραμένει χαμηλή

Μετά από αρκετές ανατροπές, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται κατά 24% υψηλότερα από την αρχή του έτους, έχοντας ξεπεράσει τις αντίστοιχες της περιφέρειας της ΕΕ (14% την ίδια περίοδο).

Ωστόσο, η αποτίμηση παραμένει χαμηλή σε <0,6x σε όρους P/TBV συνολικά με βάση τις εκτιμήσεις του 2023, δηλαδή ένα discount >20% έναντι των ομοειδών τους στην περιφέρεια της ΕΕ (ενσωματώνοντας ουσιαστικά ένα κόστος ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 16%).

Συνεπώς, η στρέβλωση κινδύνου-απόδοσης φαίνεται θετική, δεδομένων των ακόμη συμπιεσμένων αποτιμήσεων, ιδίως ενόψει της συνεχιζόμενης βελτίωσης των θεμελιωδών θέσεων των ελληνικών τραπεζών (και της κεφαλαιακής ενίσχυσης), της επικείμενης αποεπένδυσης των συμμετοχών του Δημοσίου και της πιθανής επιστροφής της Ελλάδας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας στα τέλη του 2023/στο πρώτο εξάμηνο του 2024.
Με τους επενδυτές να μετατοπίζουν σταδιακά την προσοχή τους στα RoTEs από τα κεφάλαια, η Eurobank Equities αναμένει ότι όλες οι τράπεζες θα κινηθούν υψηλότερα στο φάσμα των αποτιμήσεων, δεδομένου ότι βρίσκονται σε τροχιά για διψήφια RoTEs το 2023 (υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για την Alpha).

Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει τις αξιολογήσεις της "Buy" για όλες τις τράπεζες υπό την κάλυψή της, με την επιφύλαξη ότι βραχυπρόθεσμα είναι πιθανό να παραμείνουν επιρρεπείς σε διακυμάνσεις του επενδυτικού κλίματος, ιδίως ενόψει του βασικού γεγονότος κινδύνου για την Ελλάδα το 2023, δηλαδή των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Πειραιώς προσφέρει το υψηλότερο περιθώριο ανόδου με βάση την τιμή στόχο της, παρά την πρόσφατη υπεραπόδοσή της, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρότερη πρόοδο στην ποιότητα του ενεργητικού, τον RoTE και τον σχηματισμό κεφαλαίου, με τη δυναμική αυτή να μετριάζει τις ανησυχίες της σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από το ασθενέστερο σημείο εκκίνησης CET1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ