ΟΟΣΑ: Μεγάλες οι επιπτώσεις του πολέμου στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

ΟΟΣΑ: Μεγάλες οι επιπτώσεις του πολέμου στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

 Ο ΟΟΣΑ προβλέπει μείωση της ανάπτυξης κατά 1,4% και θα αύξηση του πληθωρισμού κατά 2%, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην οικονομία της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ ζητά από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για στοχευμένη αύξηση των δαπανών.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι θα μειώσει πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα από την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμός κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, εκτιμά Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έκθεσή του που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, καλώντας τις κυβερνήσεις να αντιδράσουν με στοχευμένα μέτρα αύξησης των δαπανών.

Ο αντίκτυπος στην Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη, ωστόσο, προβλέπει μεγαλύτερη μείωση που θα φθάσει τις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια και τις στενότερες σχέσεις της με τη ρωσική οικονομία. Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης υπολογίζεται σε 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην περίπτωση, όμως, που διακόπτονταν εντελώς οι ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της, τότε ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα ήταν πάνω από 3,5 μονάδες και στην ανάπτυξη θα πλησίαζε τις 2 μονάδες.

Καλά στοχευμένες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών από τις χώρες του ΟΟΣΑ, της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, μπορούν να μειώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου περίπου κατά το μισό χωρίς να αυξήσουν σημαντικά τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Για την οικονομία των ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η επίπτωση στην ανάπτυξη θα ήταν περίπου 0,9%.

Αν και η Ρωσία και η Ουκρανία αντιστοιχούν μόνο στο 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων καθώς είναι μεγάλοι παραγωγοί πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε ο,τιδήποτε, από μετατροπείς καταλυτών στα αυτοκίνητα έως τα λιπάσματα.

Οι κεντρικές τράπεζες να συσφίξουν την πολιτική τους

Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων ασκούν νέες πιέσεις στον ήδη εκτινασσόμενο πληθωρισμό και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εστιάσουν στην ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής, αν και ένας βραδύτερος ρυθμός θα ήταν δικαιολογημένο σε χώρες που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο αντίκτυπο από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Οι κεντρικές τράπεζες, προσθέτει ο Οργανισμός, θα πρέπει να είναι έτοιμες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε οι αγορές να συνεχίσουν να λειτουργούν αν προκύψουν μεγάλες πιέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ