Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για την κυκλική οικονομία και την «πράσινη» ενέργεια

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για την κυκλική οικονομία και την «πράσινη» ενέργεια


Μετά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στόχος είναι «να διαμορφώσουμε τα Περιφερειακά Σχέδια και στη συνέχεια τα Σχέδια Κυκλικής Πόλης και Δήμων τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης

Ολοκληρώθηκε το Circular Economy forum, που διοργανώθηκε από την Palladian Conferences σε υβριδική μορφή, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) και του Πράσινου Ταμείου.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, κατά την εισαγωγική του ομιλία σημείωσε, ότι, τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θέτει ως προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της κλιματικής κρίσης και της μείωσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα ανέφερε, ότι κεντρικός στόχος του νέου αυτού μοντέλου ανάπτυξης είναι η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων πόρων, με παράλληλη ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
Μετά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στόχος είναι «να διαμορφώσουμε τα Περιφερειακά Σχέδια και στη συνέχεια τα Σχέδια Κυκλικής Πόλης και Δήμων. Επίσης στοχεύουμε στη δημιουργία τομεακών σχεδίων δράσης, όπως για παράδειγμα για ανάπτυξη κυκλικής αγροτικής παραγωγής, κυκλικού τουρισμού, κυκλικών ξενοδοχειακών μονάδων και φυσικά για κυκλικές επιχειρήσεις και το κυκλικό νοικοκυριό που θα αλλάξει όλη τη χώρα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Αραβώσης.
Για να επιτευχθεί αυτό ωστόσο είναι σημαντικό να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία - κίνητρα σε συγκεκριμένους κλάδους, σε επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα και φυσικά στον πολίτη.

Ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, επεσήμανε ότι η κυκλική οικονομία αγγίζει ουσιαστικά το σύνολο των τομέων και των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας, ενώ παντού σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία. Από την ενέργεια, ως τις κατασκευές και από τα τρόφιμα και τη γεωργία, ως τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις: Την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλο το εύρος της στρατηγικής και του λειτουργικού και επιχειρησιακού τους μοντέλου, την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και αξιόπιστες αναφορές των επιδόσεών τους στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, προς τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η κα Θεοδώρα Αντωνακάκη, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Κλίματος και Βιωσιμότητας, Επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε, ότι στην τρέχουσα συγκυρία χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ανάκαμψη – το πρόγραμμα Next Generation EU, μέρος του οποίου προορίζεται για πράσινες επενδύσεις, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αντιληφθούμε την κεφαλαιώδη σημασία που αποκτά σήμερα η χάραξη συγκεκριμένων αξόνων προς τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, καθώς με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε οικονομικές ευκαιρίες, μειώνουμε τη φτώχεια και τις ανισότητες και βελτιώνουμε την υγεία του πλανήτη.
Συντονίστρια των εισαγωγικών ομιλιών ήταν η κα Σόνια Χαϊμαντά, Δημοσιογράφος και Διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στη συνέχεια ακολούθησε ενότητα σχετικά με την κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη με συντονιστή τον κ. Νεκτάριο Νώτη, Founder-CEO της Notice Content and Services (FnB Daily - BnB Daily).
O κ. Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου αναφέρθηκε στα σχέδια δράσης του Ταμείου για την κυκλική οικονομία, σημειώνοντας πως υπάρχουν σε εξέλιξη 34 προγράμματα ή ειδικότερα μέτρα με ξεχωριστή χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, σημείωσε, ότι τον Δεκέμβριο του 2019 κατάφεραν να θέσουν στη διάθεση των δικαιούχων τους πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση, στο οποίο εντάχθηκαν 254 Δήμοι και έχουν ήδη αρχίσει να εκπονούν τα δικά τους σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στη συνέχεια η κα Ασπασία Μάλλιου, Φορολογικός εταίρος της «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», εκδότης του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», σημείωσε τις φορολογικές προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη για ανάπτυξη μια μελλοντικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται ζητήματα στον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Ο κ. Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, υπογράμμισε, ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την υιοθέτηση μη γραμμικών παραγωγικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και με υψηλό κόστος μετάβασης, το οποίο όμως, για την ελληνική παραγωγή, την βιομηχανία και την βιοτεχνία, είναι μικρότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ δεδομένης της παραγωγικής της δομής.
Τέλος, ακολούθησε η ενότητα «Κυκλική οικονομία & εφαρμογή από τις επιχειρήσεις στην πράξη», την οποία συντόνισε η κα Κιάρα Κόντη, Director, Climate Change and Sustainability Services της EY Ελλάδος, στην οποία αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής μοντέλων κυκλικής οικονομίας από τον μεταλλευτικό κλάδο, ο ρόλος της τεχνολογίας καθώς και το πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα μοντέλα αυτά.
Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) & Πρόεδρος, IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A σημείωσε, ότι είναι απαραίτητη η μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία καθώς πλέον οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στην βιομηχανία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Ακόμη αναφέρθηκε στο European Raw Materials Alliance, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να διασφαλίσει τα ορυκτά που είναι απαραίτητα για την Ευρώπη για να μπορέσει να αναπτυχθεί με το νέο μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Τέλος, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα μοντέλων κυκλικής οικονομίας στον μεταλλευτικό κλάδο.
Ο κ. Νίκος Μπογονικολός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άρατος και Επίτιμος Διδάκτωρ της National Academy of Management, Ουκρανία, παρουσίασε τις τεχνολογίες διαστήματος που βρίσκονται στην υπηρεσία της κυκλικής οικονομίας τις οποίες χώρισε σε τρεις κατηγορίες: α) δορυφορική πλοήγηση, β) δεδομένα παρατήρησης και γ) δορυφορικές επικοινωνίες. Υπογράμμισε δε ότι η χρήση τεχνολογιών διαστήματος για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας δίνει λύσεις, προσθέτει αξία και επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά όλων των συμμετεχόντων σε αυτή.
Τέλος, η ενότητα ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Κ. Νεζερίτη, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Alpha Bank, ο οποίος αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν από τις τράπεζες και τους επενδυτικούς φορείς προϊόντα χρηματοδότησης σε μικρότερη κλίμακα επενδύσεων. Επιπρόσθετα σημείωσε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτρέπει τις ελληνικές τράπεζες να κατευθύνουν ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων τους σε χρηματοδότηση έργων πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ