Ας αποφασίσουμε: έχει ή δεν έχει χαρτόσημο η βραχυχρόνια μίσθωση;

Ας αποφασίσουμε: έχει ή δεν έχει χαρτόσημο η βραχυχρόνια μίσθωση;

Σε προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στην εγκύκλιο Ε 2016 /17-01-2019 και στα πιθανά προβλήματα που μπορούσε να προκαλέσει. Δεν είχα τότε φανταστεί ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα και στην υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, αν και η εγκύκλιος είναι απόλυτα σαφής και ορίζει ότι οι «Διαχειριστές Ακινήτων όταν διαθέτουν ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού, δεν επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου», όταν υποβάλλεται φορολογική δήλωση όπου δηλώνεται εισόδημα από βραχυχρόνια υπεκμίσθωση (συμπλήρωση κωδικού 61 στην στήλη 17 του Ε2) η δήλωση επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ακόμα δεν έχει λυθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε πολλούς φορολογούμενους έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι ορθώς επιβαρύνεται με χαρτόσημο η βραχυχρόνια υπεκμίσθωση. Ωστόσο με χαρτόσημο επιβαρύνεται η αρχική μίσθωση, αυτή μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του μισθωτή ο οποίος στη συνέχεια το εκμεταλλεύεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αυτό που πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος ο οποίος επιβαρύνεται λανθασμένα με χαρτόσημο, είναι πρώτον να περιμένει, γιατί μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων το πρόβλημα πιθανότατα θα έχει λυθεί. Αν δεν έχει λυθεί μέχρι τότε ή τώρα υπάρχουν λόγοι που καθιστά την υποβολή της δήλωσης επιβεβλημένη, τότε η δήλωση μπορεί να σταλεί με επιφύλαξη. Στη συνέχεια ο φορολογούμενος μεταβαίνει στην Δ.Ο.Υ. και εξηγεί τους λόγους της επιφύλαξης, δηλαδή την λανθασμένη επιβάρυνση με χαρτόσημο επικαλούμενος την εγκύκλιο Ε 2016. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Δ.Ο.Υ. να προβεί σε σωστή εκκαθάριση.

Το ζήτημα αυτό είναι ενδεικτικό της μεταρρυθμιστικής κόπωσης που έχει επέλθει και στον φορολογικό μηχανισμό από τις συνεχείς αλλαγές. Δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο θέμα οι διατάξεις είναι απολύτως σαφείς και μπορεί να τις κατανοήσει και ένας μη ειδικός, αναλογίζεται κανείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοροτεχνικοί και φορολογούμενοι αλλά ο φορολογικός μηχανισμός σε πιο σύνθετα και απαιτητικά προβλήματα. Εδώ θέλω να σημειώσω ενδεικτικά τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την επίμαχη διάταξη και τη λανθασμένη εφαρμογή της στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

  • Εκδίδεται διευκρινιστική εγκύκλιος του Ιανουάριο του 2019 που επηρεάζει εισοδήματα που προέκυψαν το 2018. Αναδρομική επιβάρυνση 3,6% δεν είναι καθόλου αμελητέα
  • Από πλευράς χαρτοσήμου θεωρείται επαγγελματική μίσθωση ακόμα και αυτή που δίνει την δυνατότητα στον μισθωτή να το διαθέσει για βραχυχρόνια υπεκμίσθωση. Ταυτόχρονα η διοίκηση δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμα αν επιτρέπει στον μισθωτή να ασκεί την βραχυχρόνια μίσθωση ως επάγγελμα μέσω ατομικής επιχείρησης.
  • Δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα διαπιστώνει η φορολογική διοίκηση τις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να επιβάλλει χαρτόσημο. Αυτό ίσως ήταν και η αφορμή να γίνει το λάθος.

Ας ελπίσουμε η διόρθωση να γίνει σύντομα χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία των φορολογουμένων. Επίσης να βρεθεί ένας εύκολος τρόπος να δηλώνονται οι περιπτώσεις που πράγματι πρέπει να επιβαρυνθούν με χαρτόσημο. Ίσως να πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη για τα εισοδήματα του 2019, να μην επηρεάζει δηλαδή τις φετινές δηλώσεις. Η εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου είναι πιο επωφελής από τις πρόσκαιρες εισπράξεις που θα έχουν προέλθει από αιφνιδιασμό των φορολογούμενων.

"Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ