Καρέλια: Διανομή μερίσματος 11,00 ευρώ ανά μετοχή

  Καρέλια: Διανομή μερίσματος 11,00 ευρώ ανά μετοχή

 

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2022, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2022,

 

Η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2021, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 11,00 (μικτό) ανά μετοχή, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Karelia.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2022, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2022, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η .06.2022 (record date).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ