ΚΑΡΕΛΙΑΣ

03/07/2023 00:13 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jumbo-Καρέλιας: Ομοιότητες, διαφορές και ένα...υποθετικό σενάριο αλά Cenergy Holdings

Ισολογισμός και "ταμείο" από τα κοινά της εν λόγω με την ΚΑΡΕΛΙΑΣ που έχει ταμείο...τράπεζας
08/06/2022 18:56 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καρέλια: Διανομή μερίσματος 11,00 ευρώ ανά μετοχή

  Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2022, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2022,…
01/07/2021 11:43 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέρισμα 9,40 ευρώ από την Καρέλιας

Από την 5.7.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης…
02/01/2019 10:32 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενναίες παροχές στους εργαζόμενους της Καρέλια

Αυξημένο είναι το πακέτο των παροχών ύψους 3,2 εκατ. ευρώ που  θα διανεμηθεί στους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας.