ΚΑΡΕΛΙΑΣ

02/01/2019 10:32 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενναίες παροχές στους εργαζόμενους της Καρέλια

Αυξημένο είναι το πακέτο των παροχών ύψους 3,2 εκατ. ευρώ που  θα διανεμηθεί στους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας.