AVAX: Στα 324,3 εκατ. ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο

AVAX: Στα 324,3 εκατ. ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο

Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν βελτίωση στο α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €32,1 εκ έναντι €26,7 εκ.

 

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου AVAX αυξήθηκε κατά 24,7% και ανήλθε σε €324,3 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι €260,0 εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε σε €24,8 εκ έναντι €22,8 εκ στο προηγούμενο έτος, όμως το περιθώριο μεικτού κέρδους συρρικνώθηκε σε 7,6% το 2021 έναντι 8,8% το 2020 παρά το γεγονός ότι το μεικτό κέρδος του τομέα των κατασκευών παρουσίασε βελτίωση με παράλληλη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου αυξήθηκαν οριακά σε €21,4 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €21,0 εκ στην προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Οι εισροές από συγγενείς επιχειρήσεις κατέγραψαν ενίσχυση στο α’ εξάμηνο του 2021, ανερχόμενες σε €13,4 εκ έναντι €10,9 εκ το 2020, οφειλόμενη κυρίως στη Μαρίνα Λεμεσού και την Αττική Οδό.

Κατόπιν των παραπάνω, σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €20,4 εκ έναντι €18,8 εκ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Σε ενοποιημένη προ φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος €7,7 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021 έναντι κέρδους €6,2 εκ το 2020, ενώ το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανήλθε σε €5,9 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021 έναντι κέρδους €10,5 εκ το 2020, όπου είχε καταγραφεί μείωση φόρου.

Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν βελτίωση στο α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €32,1 εκ έναντι €26,7 εκ.

Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου αυξήθηκε οριακά στα €12,7 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι €12,6 εκ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Το σταθμισμένο επιτοκιακό κόστος του ομολογιακού δανεισμού του Ομίλου ανήλθε σε 3,93% στο α’ εξάμηνο του 2021, έναντι 4,05% το 2020.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μειώθηκε στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021, ανερχόμενος σε €484,9 εκ την 30.06.2021 έναντι €511,6 εκ στο τέλος του 2020. Αναλυτικά, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός και leasing του Ομίλου αυξήθηκε κατά €10,9 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021, φτάνοντας τα €115,0 εκ, λόγω των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και ενέγγυων πιστώσεων στα έργα, και leasing μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από ομολογιακά δάνεια και leasing μειώθηκαν σημαντικά κατά €34,4 εκ στους πρώτους έξι μήνες του 2021, ανερχόμενες σε €476,3 εκ την 30.06.2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα ταμειακών ροών. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε €106,4 εκ την 30.06.2021 από €103,3 εκ στο τέλος του 2020.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός και leasing ανερχόταν σε €492,8 εκ την 30.06.2021, μειωμένος έναντι €517,9 εκ στο τέλος του 2020. Ανάλογη πορεία είχε και ο καθαρός δανεισμός της μητρικής εταιρείας, παρουσιάζοντας πτώση σε €404,3 εκ στα μέσα του 2021 από €431,7 εκ στο τέλος του 2020. Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας στο α’ εξάμηνο του 2021 μειώθηκε σε €10,7 εκ από €11,7 εκ στο προηγούμενο έτος.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021 διαμορφώθηκαν σε €98,6 εκ έναντι €90,5 εκ στο τέλος του 2020, λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου. Η λειτουργική ταμειακή ροή του Ομίλου ήταν οριακά θετική κατά €0,4 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας ουσιαστική βελτίωση έναντι της εικόνας της αντίστοιχης περιόδου του 2020 όταν ο Όμιλος παρήγαγε λειτουργική ταμειακή εκροή ύψους €21,3 εκ. Η επενδυτική ταμειακή ροή ανήλθε σε €41,4 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Η ελεύθερη ταμειακή ροή ήταν θετική στο α’ εξάμηνο του 2021, με την εισροή να φτάνει τα €41,8 εκ έναντι εκροής €1,5 εκ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ