Βελτίωση στην κερδοφορία της Μοτοδυναμικής

Βελτίωση στην κερδοφορία της Μοτοδυναμικής

Οι καθαρές επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στην κερδοφορία παρουσίασε ο Όμιλος Μοτοδυναμική (εξαιρουμένης της εταιρείας Λάϊον Ρένταλ ΑΕ, η συμμετοχή της οποίας αποκτήθηκε στις 3/12/2018) το πρώτο εξάμηνο του 2019, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 1,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 20,1% έναντι του 2018. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,2 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 7,8%.

Οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) στην Ελλάδα παρουσίασαν μια σταθεροποιητική τάση με αυξημένη όμως κερδοφορία, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες (Ρουμανία, Βουλγαρία) συνεχίζουν την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) παρουσίασαν κάμψη το πρώτο εξάμηνο λόγω μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων μοντέλων, κάτι που αναμένεται να αντιστραφεί στο δεύτερο εξάμηνο.
Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο Όμιλος το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών 39,1 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 2,4 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ. Επίσης, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 ολοκληρώθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου με την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ