ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

29/07/2022 21:40 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοτοδυναμική: Αύξηση 32,4% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσια από αυτά του 2021
19/10/2021 19:47 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοτοδυναμική: Άνοδος 24,5% στις πωλήσεις το εννεάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 12,1 εκ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από αυτά του 2020  
24/09/2019 11:09 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση στην κερδοφορία της Μοτοδυναμικής

Οι καθαρές επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ.