Πωλήσεις 207,3 εκατ. για τον όμιλο Fourlis στο πρώτο εξάμηνο

Πωλήσεις 207,3 εκατ. για τον όμιλο Fourlis στο πρώτο εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων στη λιανική αθλητικών ειδών κατά 4,4% εμφάνισε ο όμιλος Fourlis στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις έφτασαν τα €207,3 εκατ.έναντι € 202,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 2,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 23,2 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 13,1 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1,0 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι κερδών € 0,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν € 1,1 εκατ.


Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 132,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 130,8 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Το EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε στα € 12,4 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι
€ 8,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,7 εκατ.
Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο, με τα Pick-up-Point στην Καλαμάτα και στη Λεμεσό να έχουν λειτουργήσει πιο πρόσφατα. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στα € 74,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 71,2 εκατ.) Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,4%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.
Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 11,5 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 4,9 εκατ. έναντι € 4,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις € 0,9 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 134 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 8 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ